Skip to content

Ulkomailla tehdyn työn huomioiminen enimmäistyöaikaa määritettäessä

Työaikalaki muuttui jokin aika sitten muun muassa ylityötä koskevien määräysten osalta. Laista poistui tarkat rajat säännöllisen työajan lisäksi tehtävältä ylityöltä. Lakiin tuli käsite enimmäistyöajasta, joka voi enimmillään olla 2 304 tuntia vuodessa riippumatta siitä, missä ja koska työ on tehty.

Joillakin työpaikoilla on ollut kiistaa siitä, otetaanko esimerkiksi ulkomailla tehty työ huomioon enimmäistyöaikaa laskettaessa. Kiistaan ei ole saatu selkeää tulkintaa, kun sellaista on yritetty saada aikaan yhdessä työnantajajärjestön kanssa.

Akava, STTK ja SAK pyysivät työ- ja elinkeinoministeriön alaiselta työneuvostolta lausuntoa asian ratkaisemiseksi. Työneuvosto antoi 24.4.2023 lausunnon, jossa todetaan, että työaikaa pitää seurata ja myös ulkomailla tehtävä työ tulee laskea mukaan enimmäistyöaikaan.

Jos asia tulee esiin työpaikalla tai siitä nousee ongelma, tämä on hyödyllinen olla tiedossa ja tuoda myös työnantajan tietoon.

Tutustu lausuntoon

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu