Skip to content

UPM-Kymmene vaarantaa jo oireilevien asiantuntijoidensa jaksamisen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN pelkää, että UPM-Kymmenen jatkuvat irtisanomiset vaarantavat työntekijöiden jaksamisen ja lyhentävät työuria. Taloushallinnon ja kirjanpidon uudelleenorganisoinnin myötä jopa 30 ylemmän toimihenkilön työpaikat ovat Suomessa vaarassa.

– Organisaatioiden ohentamisessa aletaan olla kipurajoilla. Henkilöstön vähennysten myötä töitä kasataan jäljelle jäävien harteille, korostaa YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies Saku Laapio.

– Metsäteollisuudessa ylempien toimihenkilöiden jaksaminen ja työilmapiiri ovat YTN:n tutkimuksissa toimialoista kaikkein kehnoimmalla tolalla. Vaikka fyysiseen työsuojeluun onkin toimialalla kiinnitetty huomiota, henkisen jaksamisen edistäminen on jäänyt retuperälle, Laapio ihmettelee.

YTN edellyttää, että UPM-Kymmene tukee irtisanomisuhan alle joutuvien jälleentyöllistymistä ja osaamisen päivittämistä kaikilla mahdollisilla tavoilla.

– Irtisanottavien tukemisessa ei saa ryhtyä pihistelemään, Laapio vaatii.

Laapio huomauttaa, että UPM-Kymmene ja koko metsäteollisuus eivät pääse eteenpäin vaikeasta tilanteestaan pelkillä leikkauksilla.

– Nyt tarvitaan kipeästi panostuksia osaamiseen ja osaajiin. Uusia menestystuotteita ei synny ilman pätevää ja hyvinvoivaa henkilöstöä.

Lisätietoja:
Saku Laapio
YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies
Puh. 0400 – 497282
Saku.laapio@tek.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu