Skip to content

Uudet työehtosopimukset opiskelijajärjestöille

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelutyönantajat Palta ovat hyväksyneet neuvottelutulokset uudeksi ylioppilaskuntien sekä SYL:n työehtosopimukseksi ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien sekä SAMOKin työehtosopimukseksi. Sopimukset astuvat voimaan 10.3.2023 ja ovat voimassa tammikuun loppuun 2025 saakka.

Neuvotteluja käytiin tammikuun alusta lähtien.

– Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, mutta hieman yllättäen perhevapaauudistuksen jalkauttamisesta jouduttiin keskustelemaan kauan ja maksamaan hintaa konkreettisten tekstiheikennysten muodossa, vaikka tasa-arvo-asiat ovat opiskelijajärjestöille tärkeitä ja niitä pidetään esillä omassa edunvalvonnassa. On kuitenkin hienoa, että tavoite saavutettiin ja ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa pidentyi, kommentoi kentän edustajana neuvotteluissa toiminut luottamushenkilö Lauri Lahoniitty.

Neuvottelutulokset noudattavat yleistä linjaa

Solmittujen työehtosopimusten palkkaratkaisu noudattelee kustannusvaikutukseltaan yleistä linjaa ja on noin seitsemän prosenttia kahden vuoden sopimuskauden aikana.

Tänä vuonna palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti maaliskuun loppuun mennessä. Jos paikalliseen ratkaisuun ei päästä, maksetaan työntekijöille euromääräinen kertakorvaus toukokuussa. Kertakorvauksen lisäksi työnantaja korottaa palkkoja kesäkuun palkanmaksusta lähtien 3,5 prosentin kustannusvaikutteisella korotuksella siten, että jokaisen työntekijän palkka korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Vuonna 2024 palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti helmikuun loppuun mennessä. Jos paikalliseen ratkaisuun ei päästä, työnantaja korottaa palkkoja huhtikuun palkanmaksusta lähtien 2,5 prosentin kustannusvaikutteisella korotuksella siten, että jokaisen työntekijän palkka korottuu vähintään 1,3 prosenttia.

Perhevapaauudistus työehtosopimuksiin, lisäksi huomiota työhyvinvointiin ja etätyöhön

Työehtosopimukset tuovat palkankorotusten lisäksi merkittävän parannuksen työelämän tasa-arvoon palkallisten vanhempainvapaiden muodossa. Sopimus tuo molemmille vanhemmille 32 päivää palkallista vapaata ja synnyttävälle vanhemmalle lisäksi palkallisen 40 päivän raskausvapaan. Aiemmin ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa oli ainoastaan 18 päivää.

Palkallisten perhevapaiden edistämiseen vastineena palkallinen muuttovapaa rajattiin käytettäväksi kerran neljään vuoteen ja 60- sekä 65-vuotispäivien palkallisuus poistettiin. Saman sairauden uusiutumisessa päivien lukumäärä nostettiin seitsemästä kymmeneen. Lisäksi työsuhteen päättymiseen tehtiin tekstimuutoksia.

Työehtosopimuksiin neuvoteltiin uutena kohta työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä. Neuvotteluiden osapuolet totesivat, että henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä menestyvälle järjestötoiminnalle ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lisäksi etä- ja hybridityön lisääntymisen vuoksi tehtiin kirjaus, jossa liitot kiinnittävät paikallisten osapuolten huomion vakuutusten kattavuuteen myös etänä tehtävässä työssä. Työtapaturmia voi sattua etätyössäkin eivätkä etätyössä tapahtuneet tapaturmat välttämättä kuulu lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin.

Uudet työehtosopimukset tullaan lisäämään YTN:n verkkosivuille.

Lisätietoja:

Nuutti Pursiainen, neuvottelija, YTN järjestöala, nuutti.pursiainen@ytn.fi

Amalia Poutanen, sopimusalavastaava, YTN järjestöala, amalia.poutanen@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu