Skip to content

Uusi ICT-alan työehtosopimus voimaan perjantaina

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

ICT-alan ylempien toimihenkilöiden uusi työehtosopimus tulee voimaan 1. marraskuuta. Sopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Sopimuskausi on jaettu kahteen jaksoon. Ensimmäinen sopimusjakso päättyy lokakuussa 2015. Toinen jakso kestää marraskuun 2015 alusta lokakuun 2016 loppuun.

Palkkoja korotetaan 20 eurolla maaliskuussa 2014 ja toisen kerran 0,4 prosentilla maaliskuussa 2015. Toisen sopimusjakson korotuksista työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kesäkuussa 2015.

Jos niistä ei päästä sopuun, sopimus on irtisanottavissa päättymään lokakuun 2015 loppuun. Siihen mennessä käydään neuvottelut seuraavista palkankorotuksista ja työehtosopimuksen sisällöstä.

ICT-alan neuvottelijat saivat torjuttua kaikki työnantajapuolen tekstiheikennysehdotukset. Lisäksi sopimukseen saatiin uusi kohta etätyön periaatteista.

Ylempien toimihenkilöiden ja työnantajapuolen yhteisissä työryhmissä käsitellään työurien pidentämistä ja työhyvinvointia sekä tasa-arvoa ja perhevapaakäytäntöjä sopimuskauden aikana. Lisäksi osapuolet perustavat työaikapankkityöryhmän ja jatkavat edellisen sopimuskauden ansiokehitystyöryhmä työtä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu