Skip to content

Vapaa-ajan matkustamisesta hyvä ratkaisu Valmetilla

Valmetin ylempien toimihenkilöiden vapaa-aikana matkustamisen korvaamisesta on vihdoin viimein syntynyt ratkaisu. YTN:n neuvottelujohtaja Ismo Kokko pitää matka-ajan ratkaisulautakunnan päätöksen sisältöä hyvänä.

YTN haki matka-ajan ratkaisulautakunnan kautta vapaa-ajalla matkustamisesta parempia korvauksia sen jälkeen, kun työnantaja oli irtisanonut vanhan sopimuksen. Lautakunnan ratkaisun mukaan ylemmät toimihenkilöt saavat arkipäivinä tapahtuvasta vapaa-aikana matkustamisesta 30 – 50 prosenttia korkeamman korvauksen kuin aiemmin.

Ratkaisun myötä myös matka-aikaa vapaa-ajaksi muutettuna kompensaatio nousee merkittävästi. Kaikki uudet korvaukset astuvat taannehtivasti voimaan 1.7.2014 lähtien. Lautakunta oli ratkaisussaan yksimielinen.

Erimielisyys Valmetin ylempien toimihenkilöiden vapaa-aikana matkustamisen korvaamisesta on jatkunut pitkään. Erimielisyys sai alkunsa 2014 helmikuussa, kun Valmet irtisanoi edellisen paikallisen sopimuksen. Sopimus oli ollut voimassa jo Metson ajoilta, vuodesta 2008 saakka.

Neuvottelujärjestyksen mukaisissa paikallisissa neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen. Valmet otti viime vuoden heinäkuun alusta käyttöön yksipuoleisen korvausmenettelyn, jossa korvaustaso oli aikaisempaa heikompi. Tämän jälkeen ratkaisua haettiin Ylempien toimihenkilöiden YTN:n ja Teknologiateollisuuden välisissä neuvotteluissa, mutta tulosta ei syntynyt.

Asiaan haettiin lopullista päätöstä työehtosopimuksen mukaisen ratkaisulautakunnan kautta. Valmetin tapauksessa ratkaisulautakunnan kolme jäsentä olivat puheenjohtaja Esa Lonka sekä YTN:n Ismo Kokko ja Teknologiateollisuuden Risto Alanko. Lautakunta antoi asiassa ensin välipäätöksen tammikuussa ja lopullisen ratkaisun pääsiäisen alla.

Kokon mukaan molemmat syntyivät kaikkien kolmen osapuolen yhteisymmärryksessä. Hän pitää ratkaisua Valmetin ylempien toimihenkilöiden kannalta hyvänä

 – Mielestäni saavutettu tulos antaa suuntaa myös niille yrityksille, joissa ei matka-ajan korvauksesta ole vielä neuvoteltu sekä niihin,  joissa hyvistä yrityksistä huolimatta ei vielä ole päästy sopimukseen. Lisätietoja nyt syntyneestä ratkaisusta ja matka-ajan korvaamisesta voi tarvittaessa kysyä minulta, Kokko sanoo.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu