Skip to content

Viime vuonna käytiin 163 työtaistelua

Tilastokeskuksen työtaistelutilaston mukaan Suomessa käytiin 163 työtaistelua vuonna 2011.

Työtaistelujen määrä väheni edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli 191 . Työtaistelujen määrä oli kolmanneksi suurin 2000-luvulla.

Työtaisteluihin osallistui noin 59 000 palkansaajaa eli puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Menetettyjä työpäiviä oli noin 128 000. Myös työpäivämenetykset vähenivät enemmän kuin puolella edellisestä vuodesta.

Vuonna 2011 suurimmat työtaistelut liittyivät yleensä liittokohtaisiin sopimusneuvotteluihin.

Kiina rahasta ja rahoitusmallista

Alkuvuoden merkittävimmät työtaistelut käytiin metsäteollisuudessa, jossa paperiteollisuuden toimihenkilöt järjestivät lakkoja sen jälkeen kun vanhat työehtosopimukset umpeutuivat huhtikuussa.

Loppuvuoden aikana liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja käytiin monilla aloilla ja keskusjärjestöt neuvottelivat ns. raamisopimuksen, jolla haluttiin ohjeistaa liittokohtaisten sopimusneuvottelujen kustannustasoa.

Suurimmat työtaistelut kävivät teknologiateollisuuden palkansaajat lokakuussa. Myös ylemmät toimihenkilöt YTN joutui ratkomaan raamiratkaisun soveltamisen kuusipäiväisellä lakolla saadakseen samantasoisen sopimuksen kuin alan muut henkilöstöryhymät.

Tässä lakossa menetettiin noin 40 000 työpäivää.

Merkittävä työtaistelu käytiin myös rahoitusalan sopimusneuvotteluihin liittyen marraskuussa.

Suurimmat sopimusneuvottelujen ulkopuoliset työtaistelut käytiin TeliaSonerassa, jossa vastustettiin työvoiman vähennystä maalis-huhtikuussa. Muiden alojen työtaistelut olivat merkittävästi pienempiä.

Työtaisteluiden syy oli 63 työtaistelussa palkkavaatimus. Työvoiman vähennyksen uhka oli syynä noin neljäsosassa ja työnjohto noin viidesosassa käydyistä työtaisteluista.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu