Skip to content

Vuosiloman sairauskarenssi poistui, lomapalkkaan muutoksia työajan muuttuessa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Vuosilomalain muutoksen johdosta työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien, jos hän on vuosiloman alkaessa tai sen aikana työkyvytön sairauden, tapaturman tai synnytyksen vuoksi. Työntekijän tulee esittää työnantajalle viivytyksettä pyyntö loman siirtämisestä sekä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä.

Muutos tuli voimaan 1.10.2013. Ennen muutoksen voimaantuloa lomalla sairastunut työntekijä sai vuosilomaansa siirrettyä vasta 7 sairauspäivän eli niin sanotun karenssiajan jälkeen.

Siirtomahdollisuus koskee lakisääteistä vuosilomaa eli enintään 24 päivän lomaa alle vuoden jatkuneissa työsuhteissa ja 30 päivän lomaa yli vuoden jatkuneissa työsuhteissa. Siirto-oikeus ei koske lakisääteisen vuosiloman ylittäviä loman osia, joista on sovittu työehtosopimuksessa, paikallisessa sopimuksessa tai työsopimuksella.

Lisäksi säännöllisen työajan muuttuessa kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkka lasketaan jatkossa eri tavalla. Tähän saakka lomapalkka on laskettu loman alkamishetken palkan ja työajan perusteella. Jos työntekijä on siirtynyt esimerkiksi osittaiselle hoitovapaalle, lomapalkka on maksettu osa-aikaisen työskentelyn perusteella, vaikka lomapäivät olisi ansaittu kokoaikaisessa työssä. Vastaavasti osa-aikaisena työskennellyt työntekijä on kokopäiväiseksi siirtyessään saanut kokoaikatyötä vastaavan lomapalkan.

Jatkossa työajan ja palkan muuttuessa vuosilomapalkka määritellään loman ansaitsemisajan palkan perusteella. Jos työntekijä on lomat ansaitessaan eli lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana ollut kokoaikatyössä, lomapalkka maksetaan kokoaikatyön palkan perusteella, vaikka työntekijä olisi myöhemmin siirtynyt osa-aikaiseksi. Vastaavasti lomanmääräytymisvuoden osa-aikaisena työskennellyt ja myöhemmin kokoaikatyöhön siirtynyt työntekijä saa loman ajalta osa-aikatyöhön perustuvan palkan. Jos työaika on muuttunut kesken lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.), lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti lomanmääräytymisvuoden ansioista.

Vuosilomapalkan laskentasäännön muutos koskee 1.4.2013 alkaneen lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittuja eli käytännössä aikaisintaan ensi kesänä pidettäviä vuosilomia.

 

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu