Skip to content

Yleisradion Päällikköyhdistyksen sopimus

Yleisradion päälliköiden työehtosopimus on voimassa 1.1.2014 – 30.11.2016 työmarkkinakeskusjärjestöjen 25.10.2013 allekirjoittaman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti.

Peruskuukausipalkkoja korotetaan 1.5.2014 lukien 20 euron yleiskorotuksella ja 1.5.2015 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Päälliköiden työehtosopimuksen korotukset toteutetaan keskusjärjestöjen ratkaisun mukaisesti. Mikäli sopimuskorotusta koskevissa työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen viimeistään 15.6.2015, tämän työehtosopimuksen osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 31.12.2015. Irtisanomisaika on neljä kuukautta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu