Skip to content

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry kehittää organisaatiotaan

YTN:n hallitus päätti 19.3.2013 kokouksessaan kehittää YTN:n organisaatiota.

YTN:n puheenjohtajiston, puheenjohtaja Pertti Porokari, varapuheenjohtajat Heikki Kauppi, Lotta Savinko ja Mika Varjonen, asemaa ja toimenkuvaa selkiinnytettiin. Puheenjohtaja edustaa jatkossakin Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:tä ulospäin.

YTN:n pääsihteeriksi valittiin Yrjö Taivainen. Pääsihteeri vastaa YTN:n hallinnon organisoinnista, kokousten valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Hän vastaa yhteyksistä keskusjärjestö Akavaan ja muihin neuvottelujärjestöihin. Pääsihteeri toimii myös puheenjohtajiston sihteerinä ja toimiston esimiehenä.

YTN:n koordinaatioryhmän tehtäviä vastuutettiin uudelleen:

Neuvottelutoiminnasta ja sopimuspoliittisen työryhmän toiminnasta vastaa Ismo Kokko.

Työpaikkatoiminnan vastaava on Nuutti Pursiainen, tehtävänään koordinoida ja avustaa kenttä-, yritysyhdistys- ja työsuojelutoimintaa.

Yhteiskuntasuhteista vastaava koordinaatioryhmän jäsen Riikka Mykkänen koordinoi ja avustaa mm. puheenjohtajistoa yhteiskuntasuhteiden hoidossa sekä vaikuttamisessa työelämän uudistamisessa.

Talous- ja tietohallinnon kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaa Jaakko Kiiski.

Lisätietoja: YTN:n pääsihteeri Yrjö Taivainen puh. 0400-504351

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu