Skip to content

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry kehittää organisaatiotaan

YTN:n hallitus päätti 19.3.2013 kokouksessaan kehittää
YTN:n organisaatiota.

YTN:n puheenjohtajiston, puheenjohtaja Pertti
Porokari, varapuheenjohtajat Heikki Kauppi, Lotta Savinko ja Mika Varjonen,
asemaa ja toimenkuvaa selkiinnytettiin. Puheenjohtaja edustaa jatkossakin
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:tä ulospäin.

YTN:n pääsihteeriksi valittiin Yrjö Taivainen.
Pääsihteeri vastaa YTN:n hallinnon organisoinnista, kokousten valmistelusta ja
päätösten toimeenpanosta. Hän vastaa yhteyksistä keskusjärjestö Akavaan ja
muihin neuvottelujärjestöihin. Pääsihteeri toimii myös puheenjohtajiston
sihteerinä ja toimiston esimiehenä.

YTN:n koordinaatioryhmän tehtäviä vastuutettiin
uudelleen:

Neuvottelutoiminnasta ja sopimuspoliittisen työryhmän
toiminnasta vastaa Ismo Kokko.

Työpaikkatoiminnan vastaava on Nuutti Pursiainen,
tehtävänään koordinoida ja avustaa kenttä-, yritysyhdistys- ja
työsuojelutoimintaa.

Yhteiskuntasuhteista vastaava koordinaatioryhmän jäsen
Riikka Mykkänen koordinoi ja avustaa mm. puheenjohtajistoa yhteiskuntasuhteiden
hoidossa sekä vaikuttamisessa työelämän uudistamisessa.

Talous- ja tietohallinnon kehittämisestä ja
toteuttamisesta vastaa Jaakko Kiiski.

Lisätietoja: YTN:n pääsihteeri Yrjö Taivainen puh.
0400-504351

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu