Skip to content

Ylioppilaskuntien henkilöstölle valtakunnallinen työehtosopimus

Ylioppilaskuntia koskevasta valtakunnallisesta
työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos työnantaja- ja
työntekijäpuolen välillä marraskuun lopulla ja sopimus allekirjoitettiin
5.12.2012. Sopimusosapuolina ovat työntekijäpuolta edustava Ylemmät
Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajapuolta edustava Palvelualojen työnantajat
PALTA ry. Kyseessä on alan ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus. YTN:llä
on aikaisemmin ollut talokohtaiset sopimukset Helsingin yliopiston ja
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnissa. Muissa ylioppilaskunnissa työntekijöiden
työsuhteiden ehdot ovat tähän saakka perustuneet pääasiassa erilaisiin
työnantajan vahvistamiin henkilöstöohjesääntöihin ja joissain tapauksissa paikallisiin
sopimuksiin.

YTN:n järjestösektori on jo parin vuoden ajan työskennellyt
erityisesti erilaisten opiskelijajärjestöjen työehtosopimustilanteen
parantamiseksi. Tämän työn tuloksena YTN:n nimissä olevat työehtosopimukset on
saatu Suomen ylioppilaskuntien liittoon (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien
liittoon (SAMOK) sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien henkilöstölle.
Ylioppilaskuntien henkilökuntaa koskeva työehtosopimus on viimeisin linkki
tässä ketjussa.

Nyt solmitun ylioppilaskuntien työehtosopimuksen
sopimuskausi on 1.9.2012 – 31.8.2014. Sopimuskauden aikaiset palkantarkistukset
noudattelevat vuoden 2011 raamisopimuksessa sovittua linjaa. Työehtosopimus
sisältää kattavat määräykset muun muassa säännöllisen työajan pelisäännöistä,
liukuvasta työajasta, vapaa-aikana tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta,
sairausajan ja perhevapaiden palkanmaksusta, vuosilomista ja lomarahasta,
erilaisten tilapäisten poissalojen palkallisuudesta sekä
luottamushenkilöjärjestelmästä. Palkkajärjestelmästä ja matkakustannusten
korvaamisesta on omat liitteensä.

Lisätietoja: Petri Toiviainen (010 231 0354) tai Minna
Hälikkä (0201 235 352).

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu