Skip to content

Ylioppilaskuntien uraa uurtaneet työehtoneuvottelijat palkittiin

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Ylemmät
Toimihenkilöt YTN on palkinnut Tiina
Metson
ja Anne Rautasen
vuosittaisella Vääntö-palkinnolla, jolla kunnioitetaan edellisvuoden
merkittävää työmarkkinatekoa. Metso ja Rautanen vaikuttivat keskeisesti siihen,
että ylioppilaskunnissa saatiin solmittua ensimmäinen valtakunnallinen
työehtosopimus.

Kyse oli järjestösektorilla
merkittävästä uudesta työmarkkina-avauksesta, joka toi yhteisen sopimuksen aiempien
hajanaisten käytäntöjen tilalle. Ylioppilaskunnissaan pitkään
henkilöstöedustajina toimineet Tiina Metso ja Anne Rautanen paneutuivat
pitkäjänteisesti sopimuksen valmisteluun ja saivat sitoutettua henkilöstön
demokraattiseen vaikuttamiseen. Merkityksellistä oli myös yritysyhdistyksen
perustaminen, mikä antaa jatkossakin pohjan henkilöstön yhteiselle
vaikuttamiselle, painotti palkinnon jakanut YTN:n Yritysyhdistysryhmä.    

– Tiina Metson ja
Anne Rautasen suorituksessa oli upeaa se tapa, jolla he johdonmukaisesti ja
tavoitteellisesti hallitsivat neuvotteluprosessin eri vaiheita ja sitouttivat
prosessiin edustettavansa, sanoo Yritysyhdistysryhmän puheenjohtaja Ainokaisa
Saarinen
.

– Haluamme
kiittää myös tiimityötä Tiinan ja Annen välillä – tämän vuoksi päätimme tänä
vuonna palkita yhden sijasta kaksi henkilöä, joilla molemmilla oli tärkeä rooli
neuvotteluissa.

Anne Rautanen työskentelee Helsingin yliopiston
ylioppilaskunnassa korkeakoulupolitiikan ja opetuksen kehittämisen
asiantuntijana. Hän toimii myös Ylioppilaskuntien työntekijät ry:n
puheenjohtajana ja osallistui tässä roolissa ylioppilaskuntien työehtosopimusta
koskevan neuvotteluesityksen laadintaan.

Tiina Metso on arkistonhoitaja ja
museonjohtaja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa. Hän toimi asiantuntevasti ja
aktiivisesti työehtosopimuksen neuvotelleen palkansaajapuolen neuvotteluryhmän
jäsenenä.

Vääntö-palkinto
luovutettiin YTN Summit -suurtapahtumassa Helsingissä 19.4.2013. Palkinnolla
kunnioitetaan hyviä suorituksia ja itsensä peliin laittamista sekä tuloksekasta
ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa.

Lisätietoja:

Ylemmät
Toimihenkilöt YTN

Ainokaisa
Saarinen, YTN:n Yritysyhdistysryhmän puheenjohtaja, puh. 040 506 3800

Minna Hälikkä,
YTN Järjestösektorin vastuullinen asiamies, puh. 040 352 2177

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu