Skip to content

Ylioppilaskuntiin ja amk-opiskelijakuntiin uudet työehtosopimukset

Julkaistu

Kategoriat

YTN-järjestöalan opiskelijajärjestösopimukset on neuvoteltu kattamaan uusi sopimuskausi. Sopimukset astuivat voimaan välittömästi YTN:n hallituksen hyväksyttyä ne kokouksessaan 8.2. Työnantajia edustava Palta oli hyväksynyt sopimukset hallinnossaan jo aiemmin.

Sopimukset ovat kestoltaan mallia 1+1 vuotta. Jälkimmäisen sopimusvuoden toteutumiseen vaikuttaa ennen kaikkea se saavutetaanko vuoden 2023 palkankorotuksista yhteisymmärrys liittojen välillä joulukuun 2022 puoliväliin mennessä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, niin sopimukset ovat irtisanottavissa päättymään tammikuun lopussa 2023.

Työnantajaliitto Paltan ehdoton vaatimus oli, että näidenkin sopimusten palkankorotusratkaisu noudattaa Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja YTN:n välisiin sopimuksiin rakennettua palkkaratkaisua, niin rakenteeltaan kuin palkankorotustasoltaan. Malli on monimutkainen, mutta takaa minimissään kustannusvaikutukseltaan 1,8 % palkankorotusvaikutuksen, josta vähintään 0,9 % jaetaan yleiskorotuksena kaikille 1.5.2022 alkaen. Luottamushenkilöitä informoidaan tarkemmin palkkaratkaisuun liittyvistä asioista.

Nuutti Pursiainen, neuvottelija, YTN

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu