Skip to content

Yrityskehitysorganisaatioiden uusi työehtosopimus tuli voimaan 1.1.2018

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA
ovat uudistaneet yrityskehitysorganisaatioita koskevan ylempien
toimihenkilöiden työehtosopimuksen ajalle 1.1.2018-31.12.2020. Sopimuksen voi
kuitenkin irtisanoa päättymään jo 31.12.2019, mikäli vuoden 2020
palkankorotuksista ei päästä sopuun syksyn 2019 kuluessa.

Palkankorotusten lisäksi sovittiin luottamusmiesten
korvausten korottamisesta ja sopimuskauden aikaisesta liittojen välisestä
työryhmätyöskentelystä. Neuvottelutuloksen löydät täältä.

Palkankorotukset 2018

Lähtökohtaisesti palkankorotuksista sovitaan paikallisesti
luottamusmiehen, tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, koko henkilöstön
kanssa yhdessä 15.2.2018 mennessä.

Mikäli paikallista sopimusta ei tehdä, tunti- ja
kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta 1,2 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi palkkoja
korotetaan 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
työnantajan jakamalla yrityskohtaisella 0,4 % erällä, jonka suuruus lasketaan
työehtosopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden helmikuun 2018
säännöllisen työajan palkoista luontoisetuineen.

Palkankorotukset 2019

Myös vuoden 2019 palkankorotuksista sovitaan
lähtökohtaisesti paikallisesti kuten edellä.

Mikäli paikallista sopimusta ei tehdä, tunti- ja
kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta 1,0 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämän lisäksi
palkkoja korotetaan 1.3.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden
alusta työnantajan jakamalla yrityskohtaisella 0,6 % erällä, jonka suuruus
lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden
helmikuun 2019 säännöllisen työajan palkoista luontoisetuineen.

Tietojen antamisvelvollisuus yrityskohtaisesta erästä

Luottamusmiehelle tai koko henkilöstölle selvitetään erän
määräytymisperusteet ja suuruus ennen erän käyttöönottoa. Lisäksi työnantaja
antaa luottamusmiehelle tai koko henkilöstölle selvityksen maksamastaan yritys-
tai työpaikkakohtaisen erän kohdentamisesta kohtuullisessa ajassa, kuitenkin
viimeistään 31.3.2018 ja 31.3.2019 mennessä. Selvityksestä tulee käydä ilmi
korotuksen saaneiden ylempien toimihenkilöiden lukumäärä,
yritys/työpaikkakohtaisen erän suuruus, kuinka moni ylemmistä toimihenkilöistä
on saanut henkilökohtaisen korotuksen ja keskimääräisen korotuksen suuruus.
Mikäli yritys- tai työpaikkakohtaista erää ei ole kohdennettu tai selvitystä ei
anneta määräaikaan mennessä, korotus maksetaan takautuvasti 1.3.2018 ja
1.3.2019 lukien yleiskorotuksena kullekin ylemmälle toimihenkilölle.

Palkankorotukset 2020 

YTN ja PALTA neuvottelevat vuoden 2020 palkankorotuksista
31.10.2019 mennessä. Mikäli korotuksista ei päästä yhteisymmärrykseen,
työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2019.

Toistaiseksi työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa
työnantajaliitto PALTAn jäsenyrityksissä. YTN:n ja PALTAn tavoitteena on lisätä
sopimuksen kattavuutta. Suomessa toimii noin 30 yrityskehitysorganisaatiota,
pääasiassa innovaatio- ja teknologiakeskuksia, joiden palveluksessa on noin 700
ylempää toimihenkilöä.

Lisätietoja:

Hanna Huotari, asiamies, hanna.huotari@ytn.fi

Eeva Salmi, asiamies, eeva.salmi@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu