Skip to content

YTN-data 2010 on valmistunut

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n jäsenliittojen vuoden 2010 tutkimuksista työstetty yksityisen sektorin ylempiä toimihenkilöitä koskeva tietoaineisto on valmistunut.

Rahoitusalan ylemmällä eniten harmaata työaikaa

Ylemmän toimihenkilön todellisen työviikon pituus yksityisellä sektorilla on hieman kasvanut vuoden aikana.  Keskimääräinen todellisen työajan keskiarvo nousi 0,2 tunnilla ja oli 40,8 tuntia.

Ns. harmaata työaikaa vastaajat arvioivat tekevänsä keskiarvotasolla 4,1 tuntia viikossa. Harmaalla työajalla tarkoitetaan aikaa, jota ei kirjata työaikakirjanpitoon. Tällaista on esimerkiksi kotona sähköposteihin vastaaminen. Rahoitusalalla oli harmaan työajan osalla korkein alakohtainen keskiarvo, 4,9 tuntia. Mielikuvat nykyisestä työmäärästä ovat kasvaneet selvästi ja alakohtaiset erot ovat suurehkoja. Muun muassa vakuutusala erottuu negatiivisessa mielessä. Ylitöitä ei korvata tai niiden katsotaan sisältyvän peruspalkkaan 31 prosentilla vastaajista. Näin on erityisesti rahoitusalalla (52 %).

Kysymykseen, miten vastaajan työaikaa seurataan, vastaajista 37 prosenttia ilmoitti, ettei ainakaan. Rahoitusalan vastaajista 59 % ilmoitti, ettei työaikaa seurata, kun taas vakuutusalalla ns. kellokorttileimausten osuus oli 70 %.

Palkkauksessa pientä parannusta

Ylemmän toimihenkilö palkkaus parani jonkin verran. Kaikkien vastaajien keskiarvopalkka 2010 luontoisetuineen oli 4 542 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4 471 euroa.  Vastaavasti mediaanipalkka 2010 oli 4 020 euroa, missä nousua edellisvuodesta oli 1,2 prosenttia. Korkeimmat keskiarvotunnusluvut ovat rahoituksessa ja vakuutusalalla.

Meriittejä sai 25 prosenttia vastaajista. Rahoitusalalla heitä oli 30 % ja vakuutuksessa 26 %.

Tulospalkkioiden määrä oli hieman laskenut. Vastaajista 54 prosenttia ilmoittaa kuuluvansa tulospalkkauksen piiriin. Luvussa on 4 prosenttiyksikön laskua edellisestä vuodesta. Useimmin tulospakkauksen piirissä olevia on vakuutusalalla (74 %). Keskimääräisesti suurin tulospalkkio, 10 %. maksettiin tilintarkastuksessa, rahoituksessa, kaupan alalla ja rakennuksessa.

Varmuus työsuhteesta parani

Työsuhteen varmuuteen liittyvät mielikuvat ovat parantuneet sekä omalla että työpaikan tasolla. Irtisanomisia omassa organisaatiossa ylemmistä toimihenkilöistä piti mahdollisena tai todennäköisenä 15 prosenttia, missä on laskua 7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Rahoitus- ja vakuutusalalla noin 5 % näki irtisanomispainetta.

Vakaimmaksi omaa toimialaansa arvioivat vakuutusalalla ja rahoitusalalla työskentelevät, heistä 95 prosenttia piti omaa työsuhdettaan varmana.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu