Skip to content

YTN data 2019 julkaistu

YTN-data kokoaa yhteen YTN-liittojen vuotuiset jäsentutkimukset. Raportista selviää ylempien toimihenkilöiden palkkataso eri toimialoilla ja tehtävissä sekä työaikaan ja -oloihin liittyviä kysymyksiä. Aineisto on kerätty loppuvuonna 2019.

Vuoden 2019 YTN-datan keskeisimmät havainnot:

Asiantuntijoilla mediaanipalkka oli 4130 ja keskijohdossa 5100 euroa kuukaudessa. Tulospalkkauksen piirissä oli reilut puolet vastaajista, ja heistä 76 prosenttia oli saanut tulospalkkion. Tulospalkkion osuus vuosiansioista oli 6,4 % (mediaani).

Kokemus työsuhteen vakaudesta sekä työpaikan että omalla tasolla oli heikentynyt hieman edellisvuoteen verrattuna. Alojen välillä oli eroja, mutta erityisesti irtisanomisuhan kokemus oli lisääntynyt rahoitus- ja vakuutusaloilla.

Vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä työhönsä ja sen eri osa-alueisiin. Osa-alueista palkkaus ja sen kannustavuus sai heikoimmat arvosanat. Palkkarakenteesta toivotaan kannustavampaa, oikeudenmukaisempaa ja läpinäkyvämpää.

YTN-data 2019 raporttin voit tutustua täällä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu