Skip to content

YTN ei hyväksy jäsentensä painostamista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN paheksuu eräiden elintarviketeollisuuden työnantajien
painostustoimia kilpailukykysopimuksen soveltamisessa.

­-Elintarvikealan työpaikoilla ylempiä toimihenkilöitä on painostettu liittymään muiden tahojen
työehtosopimuksiin muun muassa työajan pidentämiseksi. Sopimuksen muut osat
ylitöiden ja matka-ajan korvaamisineen eivät kuitenkaan painostuksen kohteena
olevia työntekijöitä koskisi. Tällainen ajattelutapa on täysin
sopimusyhteiskunnan periaatteiden vastaista ja tulemme puuttumaan tällaiseen
toimintaan, YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi sanoo.

Hän muistuttaa, että ylemmillä toimihenkilöllä ei ole elintarvikealalla
työehtosopimusta. Sopimuksen puute johtuu Elintarviketeollisuusliiton
haluttomuudesta neuvotella työehtosopimuksen solmimisesta.

-YTN teki viimeksi huhtikuussa työnantajaliitolle kilpailukykysopimuksen pohjalta
neuvotteluesityksen, jonka se miltei saman tien hylkäsi suostumatta edes neuvotteluihin.
YTN:llä on edelleen valmius ja halu käynnistää tes-neuvottelut alan ylemmille
toimihenkilöille, jos Elintarviketeollisuusliitto näin haluaa, Kauppi sanoo.

Kauppi painottaa, että kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys pannaan
toimeen työehtosopimuksen mukaisilla neuvotteluilla. Jos ei ole
työehtosopimusta, ei ole neuvottelujakaan, eikä kilpailukykysopimuksen mukainen
työajan pidentäminen koske elintarviketeollisuuden ylempiä toimihenkilöitä.

-Työnantajapuoli yrittää saada edut sopimuksesta, jota se ei ole edes tehnyt. Se ei meille käy,
hän sanoo.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu