Skip to content

YTN esittää EK:n liitoille neuvotteluja keskusjärjestösopimuksien korvaamisesta

Elinkeinoelämän
keskusliitto EK irtisanoi helmikuussa niin sanotut
keskusjärjestösopimukset, minkä myötä sopiminen siirtyy liittotasolle.

YTN esitti 7.3. EK:n liitoille neuvotteluja kevään aikana, joissa
alakohtaisiin työehtosopimuksiin tehdään tarvittavat muutokset. Niin
sanottujen sopimuksettomien toimialojen osalta YTN esittää laadittavaksi
omia sopimuksia, jotka sisällöllisesti vastaavat irtisanottuja
sopimuksia.

– EK on luonnehtinut sopimusten irtisanomisia
lähinnä teknisluonteisiksi ja näin ollen näiden neuvottelujen ei pitäisi
olla myöskään työantajaliitoille ongelma, sanoo puheenjohtaja Heikki Kauppi.


Haluamme hoitaa tämän asian kuntoon ennen syksyn neuvottelukierrosta,
jotta sinne ei kasaudu lisäpaineita. Jatko riippuu työnantajasta, Kauppi
jatkaa.

Lisätiedot:
Heikki Kauppi, puheenjohtaja
p. 040 504 1585
Twitter: @HekaKauppi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu