Skip to content

YTN godkände förhandlingsresultatet för teknologiindustrin

Julkaistu

Kategoriat

De högre tjänstemännen YTN:s styrelse godkände idag 25.8 löneuppgörelsen för de högre tjänstemännen inom teknologiindustrin som förhandlats fram i enlighet med rekommendationen från branschens stödgrupp.

En överenskommelse i frågan om arbetsgivarens uppbörd av medlemsavgiften från NSN:s sida kunde nås på ett för YTN acceptabelt sätt före YTN:s styrelsemöte.

Löneuppgörelsen ger branschens högre tjänstemän en höjning i oktober som har en kostnadseffekt på 1,5 procent, där en procent betalas som en allmän förhöjning och en halv procent som en lokal andel i enlighet med förbundens anvisningar. Lönerna kan också höjas mera om man lokalt kommer överens om det i samtalen som går in på de enskilda företagens ekonomi.

– Vi har godkänt löneuppgörelsen i den övertygelsen att den ekonomiska situationen är olika i olika företag och att det även därför kommer att finnas löneuppgörelser som överstiger 1,5 procent, säger YTN:s ordförande Heikki Kauppi.

Enligt Kauppi togs i förhandlingarna mellan YTN och Teknologiindustrin med eftertryck upp förmågan i de företag som gör ett gott resultat att betala större förhöjningar än den avtalade kostnadseffekten.

– Det “löneankare” på en procent som Finlands näringsliv EK har proklamerat känns också mot denna bakgrund något märkvärdigt.

Stödgruppen som består av YTN-fackets förtroendemän ansåg vid sitt möte den 24.8 att löneförhöjningsmodellen är utmanande och förutspådde att de lokala förhandlingarna kommer att innebära mycket arbete för branschens företag. Stödgruppen anser dock att uppgörelsen är acceptabel i ett Finland som kämpar sig ur recessionen.

Inom teknologiindustrin arbetar cirka 60 000 högre tjänstemän som förmän och med krävande specialistuppgifter. De är den näststörsta personalgruppen inom teknologiindustrin.

De högre tjänstemännen YTN är förhandlingsorganisationen för den privata sektorn inom Akava. YTN svarar inom Akava för de högre tjänstemännens förhandlings- och avtalsverksamhet inom industrin samt affärs- och servicebranscherna. YTN bevakar cirka 138 000 högre tjänstemäns intressen på arbetsmarknaden.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu