Skip to content

YTN haastaa Metsä Groupin käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksista

YTN haastaa Metsä Groupin käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksista

Osana kilpailukykysopimuksen soveltamista muutama metsäyritys sortui yksipuolisesti leikkaamaan myös ylempien toimihenkilöiden pekkaspäiviä. Menettely on vastoin kilpailukykysopimusta, jossa edellytettiin, että asiasta sovitaan työehtosopimuksissa. Metsäteollisuudessa työskentelevillä ylemmillä toimihenkilöille ei kuitenkaan ole työehtosopimusta, koska Metsäteollisuus ry ei ole sitä YTN:n kanssa halunnut tehdä. Näin ollen työnantajilla ei ole myöskään oikeutta leikata työsopimuksessa sovitun ehdon mukaisia pekkaspäiviä.

Asiaa hoitaa YTN:n palkkaama asianajaja, joka on nostanut ensimmäiset oikeuskanteet Helsingin käräjäoikeudessa. Kohteina ovat muutamat Metsä Groupiin kuuluvat yritykset.

Tulossa on mahdollisesti lisää kanteita, koska pekkaspäiviä on ylemmiltä toimihenkilöiltä leikattu muissakin yrityksissä, ja rikottu siis näin työsopimuslakia sekä toimittu vastoin kilpailukykysopimusta.

YTN haluaa sopia asioista metsäteollisuudessa työehtosopimuksien kautta, kuten kilpailukykysopimuksessa edellytetään. Näin toimitaan muilla Suomen vientialoilla.

Lisätietoja: Saku Laapio
YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies
saku.laapio@tek.fi
puh. 0400 497 282

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu