Skip to content

YTN haluaa kaikille tasapuolisen työaikalain

Julkaistu

Kategoriat

Ylemmät
toimihenkilöt YTN edellyttää, että uudessa työaikalaissa työajaksi luetaan
kaikki se työhön kuuluva aika, joka ollaan työnantajan käytettävissä
riippumatta siitä, missä ja milloin työ tehdään.

-Tämä
on ongelma etenkin asiantuntijatyössä ja johtaa todellisen viikkotyöajan
kasvuun useilla tunneilla, YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi sanoo.

Nykyiset
tekniset ratkaisut mahdollistavat työajan seurannan työnteon paikasta ja ajankohdasta
riippumatta. Tämä koskee kaikkia työn muotoja etätyöstä lähtien.

Kaupin
mukaan uudessa työaikalaissa on korjattava asiantuntijoiden työaikaan liittyvät
ongelmat.

-Työaikalaki
on saatava vastamaan 2010-luvun työelämän tarpeita. Lain on oltava kaikille
työntekijöille tasapuolinen ja otettava huomioon työn uudet muodot.

Asiantuntijatyössä
matka-aika on yksi ongelma, joka on ratkaistava työaikalain uudistamisen
yhteydessä. Kauppi painottaa, että matka-aika ei ole työntekijän vapaa-aikaa
eikä sitä voi laskea vuorokautiseksi lepoajaksi tai viikoittaiseen
vapaa-aikaan.

-Työajan
ulkopuolella tapahtuva matkustaminen on etenkin ylempien toimihenkilöiden
kohdalla merkittävä työhön liittyvä kuormitustekijä. Jokainen ymmärtää, että
matkustaessa ei ole tosiasiallista mahdollisuutta lepoon.

YTN
on valmis keskustelemaan työaikalain kokonaisuudistuksesta, mutta
asiantuntijoiden työaikaan liittyviä ongelmia voidaan ratkaista myös nykyistä
lakia muokkaamalla.

-Muoto
on sivuseikka, pääasia että laki saadaan vastaamaan nykyaikaa, Kauppi sanoo.

Hänen
mielestään 2010-luvun työelämään kuuluu myös työntekijöiden suurempi vastuu
työajastaan ja sen sijoittelusta. Työnantajan vastuu on huolehtia työajan seurannasta.
Jos työnantaja ei tuota velvoitetta hoida, on työntekijän oma kirjanpito
katsottava lähtökohtaisesti oikeaksi.

-Työajan
kunnollinen seuranta on myös työsuojelullinen kysymys. Se on sitä jo nyt ja se
vain korostuu tulevaisuudessa. Asiantuntijat tekevät tutkitusti säännöllistä
työaikaansa pidempää työaikaa ja työ tarttuu herkästi työpaikalta kotiin
vapaa-ajalle. Työntekijän ylenmääräinen kuormittaminen ei ole kenenkään edun
mukaista, Kauppi tähdentää.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu