Skip to content

YTN hylkäsi kemian alan neuvottelutuloksen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus hylkäsi tänään neuvottelutuloksen kemian alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseksi. Sopimuksen ehdoista pyritään jatkamaan neuvotteluja mahdollisimman pian.

YTN:n tavoitteena on lisätä ei-synnyttävän vanhemman palkallista perhevapaata. Näin onkin pystytty sopimaan kaikissa uudistetuissa teollisuuden ja palvelualojen ylempien toimihenkilöiden sopimuksissa, joissa ei-synnyttävän palkallinen vapaa on sopimuksesta riippuen nyt 28–36 arkipäivää. Entinen äitiysvapaa eli synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan kokonaispituus on pysynyt noin kolmen kuukauden mittaisena.

– Jäsenemme haluavat myös kemianteollisuudessa uudistaa työelämää niin, että vanhemmat sukupuolesta riippumatta voivat osallistua työelämään, saavat pitää riittävät palkalliset vanhempainvapaat ja osallistua lasten hoitoon, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Kemianteollisuus ry:n kanssa asiasta ei ole kuitenkaan löytynyt toistaiseksi kelvollista ratkaisua. Vanhassa työehtosopimuksessa oli sovittu kolmen kuukauden palkallisesta äitiysvapaasta ja kuuden arkipäivän palkallisesta isyysvapaasta.

Uusi perhevapaita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2022 elokuussa. Lakiuudistuksen tarkoituksena oli nimenomaisesti edistää perhevapaiden pitämistä tasaisesti molempien vanhempien kesken sekä huomioida aiempaa paremmin erilaiset perhemuodot.

Myös palkankorotukseen sisältyvän yleiskorotuksen taso oli neuvottelutuloksessa pienempi kuin toimihenkilöillä, eikä YTN nähnyt tälle perusteltua syytä.

– Ylemmät toimihenkilöt ovat palkkansa ansainneet. Inflaatio ja ostovoiman alentuminen kurittaa yhtä lailla heitä ja käsityksemme mukaan kemianteollisuuden yrityksillä on rahkeita maksaa myös heille kohtuulliset korotukset. Useimmat yritykset ovat myös jo saaneet kompensoitua kohonnutta yleistä kustannustasoa nostamalla hintojaan, Hankamäki lisää.

Neuvottelutuloksen hylkäämisen vuoksi YTN on lähettänyt Kemianteollisuus ry:lle kutsun jatkaa neuvotteluja mahdollisimman pian.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu