Skip to content

YTN hyväksyi mekaanisen metsäteollisuuden neuvottelutuloksen, paperiteollisuutta koskevan kiistan sovittelu jatkuue

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n
hallitus hyväksyi kokouksessaan 10.11. mekaanisen metsäteollisuuden
ylempien toimihenkilöiden palkkapöytäkirjan. Sopimus on kaksivuotinen ja
se koskee lähes tuhatta ylempää toimihenkilöä.
Palkkapöytäkirjan
mukaisesti mekaanisessa metsäteollisuudessa työskentelevien palkkoja
korotetaan 1.9.2010 lukien 1 prosentin yleiskorotuksella ja 1.12.2010
erillisellä 0,4 prosentin suuruisella työnantajan yritys- tai
työpaikkakohtaisesti kohdistamalla paikallisella erällä.
1.5.2011
lukien ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 0,8 prosentin
yleiskorotuksella ja erillisellä 0,4 prosentin suuruisella paikallisella
erällä.
– Neuvottelutulos vastaa alan yleistä palkankorotuslinjaa, YTN:n metsäteollisuusalan neuvottelija Saku Laapio kommentoi.

Paperiteollisuuden sovittelu jatkuu 12.11.

Paperiteollisuuden
ylempiä toimihenkilöitä koskevan YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n välisen
työriidan sovittelua jatketaan perjantaina 12.11. valtakunnansovittelija
Esa Lonkan johdolla. Kiista koskee erityisesti ylityökorvauksia sekä
työmatkustamiseen käytetyn vapaa-ajan korvaamista. YTN on ehdottanut
ratkaisuksi työaikapankkia. Lisäksi ylemmille toimihenkilöille vaaditaan
vähintään toimialan yleisen linjan mukaista palkankorotusta.YTN:ssä
arvioidaan ensi viikolla mahdollisten uusien painostustoimenpiteiden
tarvetta.

Lisätietoja: YTN Metsäteollisuuden pääneuvottelija Saku
Laapio, puh. 0400 497 282.  Paperiteollisuuden neuvottelutilanteesta
lisätietoja myös osoitteessa www.ytnmetsa.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu