Skip to content

YTN ihmeissään: Tapiola estää henkilöstön valitseman luottamusvaltuutetun toiminnan

Tapiola-ryhmä on ilmoittanut Ylemmät Toimihenkilöt YTN:lle, ettei Vahinko-Tapiola hyväksy yrityksen ylempien toimihenkilöiden vallitsemaa luottamusvaltuutettua henkilöstöedustajaksi. Samalla ilmoitetaan myös, ettei ylemmillä toimihenkilöillä ole mitään asiaa YT-neuvottelukuntaan.

-Me YTN:ssä olemme aivan häkeltyneitä, että Tapiola kiistää vaaleilla valitun luottamusvaltuutetun oikeudet. Lain mukaan työntekijät, joilla ei ole työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita luottamusvaltuutetun henkilöstöryhmittäin. Tapiola on nyt ottanut erittäin rajun asenteen ylempiä toimihenkilöitä kohtaan, YTN:n finanssialan asiamies Ville-Veikko Rantamaula toteaa.

-Tapiolassa työskentelevät YTN-liittojen jäsenet olivat ällistyneitä Tapiolan toimintaan ja suhtautumiseen asiantuntijoita ja esimiehiä kohtaan. Ei ole missään nimessä nykyaikaisen henkilöstöpolitiikan mukaista, että työnantaja sulkee yhden henkilöstöryhmän kokonaan pois eivätkä päästä heitä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, jatkaa Rantamaula.

Tapiolassa on parhaillaan menossa yt-neuvottelut, ja YTN pitää keskeisenä, että asiantuntijoilla ja esimiehillä olisi oma edustajansa muun muassa yt-neuvottelukunnassa.

– Se, että merkittävä osa henkilöstöstä suljetaan työnantajan ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle on omiaan heikentämään näiden sitoutumista työhönsä ja sen kehittämiseen. Tällainen menettely ei myöskään millään tavalla edesauta työnantajan ja työntekijöiden luottamuksellisten suhteiden varmistamista tai kehittämistä, summaa Rantamaula.

Tapiola aloitti yt-neuvottelut 12.10. Neuvottelujen aikana työnantajan tulee neuvotella henkilöstön edustajien, siis myös ylempiä toimihenkilöitä edustavan luottamusvaltuutetun kanssa suunniteltujen toimenpiteiden perusteista ja vaikutuksista.

Luottamusvaltuutettu edustaa vakuutusalalla niitä toimihenkilöitä, jotka eivät ole Vakuutusväen Liiton jäseniä eli esimerkiksi akavalaisten liittojen jäseniä.

Lisätiedot:
Ville-Veikko Rantamaula: ville-veikko.rantamaula(a)ytn.fi tai  0408326682

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu