Skip to content

YTN järjestöala: Uusi työehtosopimus ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelutyönantajat Palta ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen uudeksi ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien sekä SAMOKin työehtosopimukseksi. Sopimus astuu voimaan heti ja on voimassa tammikuun loppuun 2022 saakka.

Neuvottelutulos noudattaa yleistä linjaa

Uuden työehtosopimuksen myötä ilmaisen työn tekeminen päättyy eli kiky-tunneista päästiin eroon. Tilalle työnantaja saa mahdollisuuden osoittaa työtä perustellun tuotannollisen tarpeen edellyttämissä tilanteissa enintään 16 lisätuntia, joka korvataan kuukausipalkan lisäksi tulevalla peruspalkalla. Toimihenkilöllä on painavista henkilökohtaisista syistä mahdollisuus kieltäytyä edellä mainituista tunneista. Samoin työnantajalla on mahdollisuus osoittaa kahdeksan lisätuntia palkallista koulutusta.

Tänä vuonna palkkoja korotetaan 1. kesäkuuta 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Vuonna 2021 palkkoja korotetaan 1. toukokuuta 1,1 prosentin yleiskorotuksella sekä työnantajan jakamalla työpaikkakohtaisella 0,8 prosentin erällä.

Osapuolet laativat ohjeen harjoittelijan palkan määrittämiseen. Lisäksi sopimuskauden aikana arvioidaan koulutus- ja kehittymislisien määräytymisen tarkoituksenmukaisuutta kehittymislisätyöryhmässä. Mikäli osapuolet työryhmätyön seurauksena näkevät tarpeen muuttaa lisien määräytymisen perustetta, tulisi uudistus voimaan seuraavan sopimuskauden alusta lukien.

Työhyvinvointiin ja työkykyyn kiinnitetään erityistä huomiota

Työehtosopimukseen neuvoteltiin uutena kohta työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä. Neuvotteluiden osapuolet totesivat, että henkilöstön hyvinvointi luo edellytyksiä menestyvälle järjestötoiminnalle ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lisäksi uudella tekstimuotoilulla mahdollistetaan, että työntekijän sekä työnantaja voivat yhdessä sopia liikuntatunnin vaihtamisesta muuhun toimihenkilön työkykyisyyttä edistävään vaihtoehtoon.

Neuvotteluja käytiin vaikeasta tilanteesta huolimatta hyvässä hengessä

Neuvottelut aloitettiin tammikuun alussa ja ne kestivät maaliskuulle saakka. Osaltaan neuvottelujen aikatauluun vaikutti muiden sopimusalojen neuvottelut. Liittokierros on ollut poikkeuksellisen haasteellinen.

– Vaikeassa neuvottelutilanteessa lopputulos on kohtuullinen, ellei hyvä. Eritoten ilmaisen työn tekemisen poistuminen sekä kirjaus siitä, että toimihenkilöiden hyvinvointiin sekä työkykyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, ovat tervetulleita uudistuksia. Näillä kentän kokonaisvaltainen hyvinvointi on varmasti vakaammalla pohjalla tulevaisuudessa. Haluan myös kiittää koko kenttää luottamuksesta ja näkemyksistä, kommentoi kentän edustajana neuvotteluissa toiminut luottamushenkilö Juho Timperi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu