Skip to content

YTN Järjestöalan neljään sopimukseen neuvottelutulokset

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

YTN
Järjestöalan neljään sopimukseen neuvottelutulokset

YTN Järjestöalan työehtosopimuksiin saavutettiin keskustason
kilpailukykysopimuksen (ns. kikyn) mukainen neuvottelutulos Palvelualojen
työnantajaliitto PALTAn kanssa. YTN:llä on alalla neljä työehtosopimusta:

      
Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien
työehtosopimus

      
Ylioppilaskuntien työehtosopimus

      
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto
(SAMOK) ry:n toimihenkilöiden työehtosopimus

      
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n toimihenkilöiden
työehtosopimus

Työajan pidennys (24 h) toteutetaan lähtökohtaisesti
paikallisesti sopien. Jos paikallista sopimusta ei tehdä, toteutetaan työajan
pidennys ensisijaisesti liukumajärjestelmän puitteissa mm. helatorstain ja
loppiaisen viikoittaista työaikaa lyhentävä vaikutus poistamalla. Muutoin
paikallisesta sopimisesta todetaan, että työpaikoilla käytännöt ovat jo nyt
toimivia ja että niitä jatketaan.

Sopimuksiin ei lisätä
kriisilauseketta/selviytymislauseketta, joka olisi mahdollistanut työehtojen
heikentämisen huonossa taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi on todettu, että
luottamusmiehen toimintaedellytykset ovat nyt jo hyvät eli niiden parantamiseen
ei ole tarvetta.

Neuvottelutulos edellyttää vielä sopijaosapuolten
hallintojen hyväksymistä.

Sopimuksettomat työpaikat

Järjestöalalla on työpaikkoja, joissa ei noudateta mitään
työehtosopimusta eli ne ovat ns. sopimuksettomia. Näiden työpaikkojen
työntekijöille kikyllä ei ole vaikutusta eli esim. työaikaa ei voida pidentää
24 tunnilla ilman erillistä sopimista asiasta.

Tällaisessa tilanteessa on hyvä muistaa, että työntekijän ei
tarvitse suostua mihinkään muutoksiin oman työsopimuksen osalta. Jos tulee
tilanne, jossa työajan pidennystä tai muita heikennyksiä esitetään lisättäväksi
työsopimuksiin tai tarjotaan kokonaan uutta työsopimusta allekirjoitettavaksi,
niin jäsenen tulee olla yhteydessä oman liiton
työsuhdeneuvontaan tai YTN Järjestöalan asiamiehiin ennen allekirjoitusta.

Järjestöalan muut työehtosopimukset

Järjestöissä työskentelevillä voi olla myös muiden
sopijaosapuolien työehtosopimuksia käytössä. Yleissitovia ovat Sosiaalialan
järjestöjä koskeva työehtosopimus, Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus ja
Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus. Näihin on myös neuvoteltu kiky-sopimuksen
mukaisia työehtoja tavalla tai toisella. Lisäksi voi olla muita
työehtosopimuksia, joihin näitä muutoksia on neuvoteltu. Jäsenen tulee
selvittää oman työpaikkansa henkilöstöedustajalta, miten kiky-kirjaukset on
sopimuksiin viety.

Lisätietoja asiamiehiltä/neuvottelijoilta:

Petri Toiviainen, puh. 010 231 0354
(neuvottelutulokset)

Saara Aikio, puh. 0201 235 338

Nuutti Pursiainen, puh. 010 231 0357

YTN/Järjestöala, www.ytn.fi/jarjestoala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu