Skip to content

YTN mukana tietotekniikan palvelualan TES-neuvotteluissa

Julkaistu

Kategoriat

Neuvottelut tietotekniikan palvelualan uudesta työehtosopimuksesta käynnistyivät tiistaina 27.9. Teknologiateollisuus ry:n kanssa käytäviin neuvotteluihin osallistuvat palkansaajapuolelta Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Tietoalan Toimihenkilöt ry. Yhdessä nämä kaksi edustavat yli 80 % alalla työskentelevistä järjestäytyneistä työntekijöistä.

Ensimmäisessä tapaamisessa todettiin neuvotteluosapuolet ja sovittiin neuvotteluaikataulusta. Koska neuvotteluosapuolet ovat aiemmasta muuttuneet, perustettiin lisäksi työryhmä selvittämään tämän mahdollisesti aiheuttamia rakenteellisia muutoksia työehtosopimukseen.

YTN-liittojen jäsenet edustavat merkittävää osaa toimialan henkilöstöstä ja ovat jo pitkään olleet halukkaita osallistumaan omien työehtojensa kehittämiseen ja alan yleiseen edunvalvontatyöhön. Syksyllä tapahtunut Tietoalan Toimihenkilöiden liittyminen Uuden Insinööriliiton jäseneksi on mahdollistanut laajamittaisen palkansaajayhteistyön myös tietotekniikan palvelualalla, millä on erittäin suuri merkitys alalla työskentelevien edunvalvonnan kannalta.

Neuvotteluosapuolissa tapahtuneesta muutoksesta huolimatta vielä voimassa oleva työehtosopimus muodostaa vankan perustan alan työsuhteiden ehdoille. Näihin ehtoihin tavoitellaan alkaneissa neuvotteluissa edelleen parannuksia.

Tietotekniikan palvelualan nykyinen työehtosopimus on voimassa tämän kuun loppuun asti, jolloin työrauhavelvoite alalla päättyy. Sopimuksen työehtoja koskevat määräykset ovat kuitenkin voimassa tämänkin jälkeen ns. jälkivaikutuksen perusteella.

Varsinaiset neuvottelut työehtosopimuksen sisällöstä alkavat tiistaina 4.10.

Lisätietoja:
YTN Tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Jani Huhtamella, puh. 040 535 3728.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu