Skip to content

YTN ottaa kantaa OP-Pohjolan irtisanomisiin

Kun hyvinvoiva OP-Pohjolakin käy laajoja yt-neuvotteluja. Oletko sinä seuraava?

Vahvassa
tuloskunnossa oleva OP-Pohjola käy yt-neuvotteluja 1 800 henkilön
tulevaisuudesta. Tavoitteena on vähentää 700 työpaikkaa ja ulkoistaa runsaat
200.

OP-
Pohjola organisoi toimintojaan uudelleen tavoitteena löytää 50 miljoonan euron
vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 loppuun mennessä. Irtisanomisia
perustellaan varautumisella tulevaisuuden haasteisiin, kuten uuteen
sääntely-ympäristön pankki- ja transaktioveron kustannuksiin. Lisäksi tähdätään
korkeampaan vakavaraisuuteen ja parempaan kannattavuuteen. Kun tarkastellaan
alan kannattavuutta, taloudellista perustetta ei ole, Ylemmät Toimihenkilöt YTN
toteaa tilanteesta.

Niinpä
työn on ollut pakko vähentyä. Työn vähentyminen voi olla irtisanomisperusteena
vain, jos sen voidaan arvioida olevan pysyvää. “Jos vedotaan työn vähenemiseen,
tarvetta ylitöihin ei pitäisi jatkossa olla. Alalla työskentelevien
YTN-liittojen jäsenten mukaan pankkilaiset ovat enemmän kuin
täystyöllistettyjä. Henkilöstö odottaakin kauhulla, mitä tilanne on vähennysten
jälkeen.  Irtisanottavan henkilöstön lisäksi kärsivät asiakkaat”,
muistuttaa YTN:n varapuheenjohtaja Lotta Savinko. 

Yt-laki
edellyttää henkilöstötarpeiden ennakointia 

“OP-Pohjolan
johto on ymmärtänyt yt-lain väärin. Ennakoiminen ei tarkoita sitä, että
sopeutetaan henkilöstömäärä muuttuvaan markkinatilanteeseen. Ennakoiminen
tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että hyvissä ajoin vähennetään rekrytointeja,
löydetään nykyisestä henkilöstöstä piilevä osaaminen ja koulutetaan henkilöstö
kohtaamaan uudet haasteet. Sen sijaan OP-Pohjolaan on rekrytoitu uutta
työvoimaa. Todennäköisesti vähennykset kohdistuvat vanhempaan pitkäaikaiseen
henkilöstöön. OP-Pohjola on laiminlyönyt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat,
koska kannattava yritys on nyt tässä tilanteessa”, Savinko latelee.  

Työsuhdelakiin
tarvitaan korotettu muutosturva

Suomessa
henkilöstöä voidaan nykyisen lain puitteissa irtisanoa, menipä yrityksellä
taloudellisesti kuinka hyvin tahansa. Työsopimuslakiin tulisi lisätä vaatimus,
että yrityksen pitää aina osoittaa taloudelliset perusteet. Lisäksi
taloudellisesti terveille ja hyvin menestyville yrityksille tulisi asettaa
korotettu muutosturva-vaatimus, YTN:n varapuheenjohtaja Mika Varjonen linjaa.
“OP-Pohjola on hyvä esimerkki siitä, että yhteiskuntavastuun toteuttaminen
henkilöstön osalta ei toimi ilman kiristyvää työsopimuslain säädäntöä.”

OP-ryhmä
korostaa suomalaisuutta ja vahvaa yhteiskuntavastuuta. Sosiaalisesta vastuusta
on konsernin sivuilla: “Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on keskeisessä
asemassa Pohjolassa. Vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa korostetaan
osaamisen kehittämistä ja kannustavaa työilmapiiriä”.

NYT
OP-Pohjolalta odotetaan näyttöjä siitä, miten suomalainen hyvin menestyvä
finanssikonserni irtisanomistilanteessa huomioi esimerkiksi ikääntyvän
henkilöstön aseman, talon jäävien työntekijöiden jaksamisen ja irtisanottavien
henkilöiden muutosturvan.

“Tässä
tilanteessa hiipii mieleen pelko, mikä hyvin menestyvä yritys seuraavaksi antaa
kenkää osaaville ja asiaansa sitoutuneille työntekijöilleen. Kuka meistä on
lähtijä?”, Varjonen kysyy.

Lisätietoja:

Ylemmät
Toimihenkilöt YTN ry, varapuheenjohtaja Lotta Savinko, p. 040 504
4356 ja varapuheenjohtaja Mika Varjonen, p. 0400
016 900

 

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu