Skip to content

YTN päättää suhtautumisestaan tietotekniikan palvelualan neuvottelutilanteeseen

Julkaistu

Kategoriat

Toimihenkilöliitto ERTO on päättänyt julistaa ylityökiellon tietotekniikan palvelualalle työehtosopimusta koskevien neuvottelujen jouduttamiseksi. Ylityökielto alkaa torstaina 10.12.2009 klo 06.00. Erto on lisäksi luvannut tiedottaa jatkotoimenpiteistä viikon puolivälissä.

YTN ei ole Tietotekniikan palvelualalla sopijaosapuoli. Näin ollen ERTOn julistamat toimenpiteet eivät suoraan kohdistu YTN:n jäseniin. YTN päättää suhtautumisesta tilanteeseen itsenäisesti.

YTN on pyrkinyt sopijaosapuoleksi pitkäjänteisellä työllä neuvotellen asiasta sekä ERTOn että työantajaliitto Teknologiateollisuuden kanssa. Valitettavasti YTN ei ole saanut riittävää vastakaikua eikä siten ole vielä osapuolena neuvotteluissa.

YTN:n viesti tällä neuvottelukierroksella on ollut, että palkansaajapuolen ajamat työehtosopimustavoitteet koskevat myös YTN:n jäsenkuntaa. Siksi olemme tukeneet itse neuvottelutavoitteita emmekä ole hyväksyneet työantajaliiton palkka-ankkuriin sidottua 0,5 prosentin palkankorotustasoa. Erton tiedotteen mukaan Teknologiateollisuuden palkkatarjous on neuvotteluiden pitkittyessä jopa heikentynyt. YTN:n käsitys on, ettei tämä ole jäsenkunnan edun mukaista ja tässä tilanteessa ei oltaisi, jos palkansaajapuoli olisi yhtenäisenä neuvottelupöydässä. Valitettavasti YTN:ää ei ole neuvotteluihin hyväksytty.

YTN edustaa Tietotekniikan palvelualan noin 10.000 jäsenellään lähes puolta alan järjestäytyneestä työntekijäkunnasta. YTN:n keskeisenä vaatimuksena on ollut ratkaisu, jolla taataan myös YTN:n jäsenten mahdollisuus osallistua yritystasolla luottamusmiehen valintaa ja asettua ehdokkaaksi. Tosiasia on, että erittäin monessa yrityksessä YTN:n jäsenkunta muodostaa selvän enemmistön henkilöstöstä.

YTN:n hallitus kokoontuu tällä hetkellä olevan tiedon mukaan tiistaina 8.12. sähköpostikokoukseen, jossa päätetään YTN:n linjauksista syntyneeseen tilanteeseen. YTN tiedottaa aiheesta täsmällisemmin ennen ylityökiellon alkamista.

YTN pyytää jäsenkuntaansa olemaan tällä hetkellä rauhallinen ja toimimaan YTN:n antamien ohjeiden mukaan.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu