Skip to content

YTN suosittelee jäsenkuntaansa osallistumaan tietotekniikan palvelualan ylityökieltoon

Julkaistu

Kategoriat

Tietotekniikan palvelualalle on julistettu ylityökielto alkaen torstaina 10.12.2009 klo 6.00. Toimihenkilöliitto ERTO julisti kiellon vauhdittaakseen Teknologiateollisuuden kanssa käymiään työehtosopimusneuvotteluja. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on päätynyt suosittelemaan jäsenkuntansa yhtymistä ylityökieltoon. Ylityökiellon toteutuksesta sovitaan yrityskohtaisesti ja sen ulkopuolelle jätetään hengen ja terveyden kannalta välttämättömät työt.

YTN muistuttaa samalla, että liukumien kasvattaminen ja vapaa-aikana matkustaminen perustuvat ylitöiden tekemisen tavoin vapaaehtoisuuteen ja siten myös niiden tekemistä tulisi harkita tässä tilanteessa erityisen tarkkaan.

Jos toimihenkilöä painostetaan ylitöihin tai muihin edellä todettuihin töihin, niin on syytä olla yhteydessä yrityksen luottamusmieheen, luottamusvaltuutettuun tai omaan liittonsa. “Tällaisissa tilanteissa tuppaa näkemykset kärjistymään. Kaikkeen painostamiseen on syytä puuttua – nyt jopa hieman normaalia aktiivisemmin”, toteaa YTN:n alan vastuullinen asiamies Matti Koskinen

Näkemysero palkankorotuksesta

Alan työehtosopimusneuvotteluja on käyty jo useamman kuukauden ajan sopimukseen pääsemättä. Näkemyserot tiivistyvät palkankorotusten tasoon.

“Alalla menee paremmin kuin teknologiateollisuudessa yleensä ja tämän pitäisi näkyä myös alan palkankorotuksissa”, toteaa asiamies Koskinen. ERTOn tiedotteiden mukaan työnantajapuolen asenne on neuvottelujen aikana kuitenkin vain pahentunut ja nyt tarjotaan alle palkka-ankkurin 0,5 %:n suuruista korotusta. Siksi ratkaisuun pääsemistä vauhditetaan nyt järjestötoimenpiteillä.

YTN tekee päätökset itsenäisesti

YTN ei ole tietotekniikan palvelualalla sopijaosapuoli, eivätkä ERTOn julistamat toimenpiteet näin sido sen jäseniä. Palkansaajapuolen neuvottelutavoitteet koskevat kuitenkin myös YTN:n jäseniä ja ovat heidän etujensa mukaisia. Siksi YTN tukee tavoitteita ja suosittaa jäsentensä yhtymistä ylityökieltoon neuvottelujen nopeuttamiseksi. YTN korostaa, että tässä tilanteessa ei välttämättä oltaisi, mikäli palkansaajapuoli olisi yhtenäisenä neuvottelupöydässä.

YTN on pyrkinyt sopijaosapuoleksi pitkäjänteisellä työllä neuvotellen asiasta sekä palkansaaja- että työnantajaliiton kanssa. Valitettavasti YTN ei ole saanut vastakaikua toiminnalleen eikä siten ole vielä osapuolena neuvotteluissa. YTN edustaa noin 10.000 jäsenellään lähes puolta alan järjestäytyneistä työntekijöistä ja monissa yrityksissä sen jäsenkunta muodostaa selkeän enemmistön henkilöstöstä. “YTN olisi vahva kumppani TES-neuvotteluissa ja toivomme yhteistyön kehittyvän tähän suuntaan lähitulevaisuudessa”, toteaa Koskinen. YTN:n keskeisenä vaatimuksena on ollut halu taata sen jäsenten mahdollisuus osallistua yritystasolla luottamusmiehen valintaan ja asettua ehdokkaaksi.

Seuraa tilannetta YTN:n nettisivulla

ERTO on luvannut tiedottaa jatkotoimenpiteistä tämän viikon aikana. YTN seuraa tilanteen kehittymistä ja tekee jatkopäätökset jäsentensä aseman ja edut parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden. YTN jatkaa aktiivista työtään neuvottelupöytään pääsemiseksi ja jäsentensä etujen yhä tehokkaammaksi ajamiseksi.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökiellon aikana työntekijät tekevät ainoastaan työsopimuksessa määritellyt päivittäiset ja viikoittaiset säännölliset työtunnit (7,5 h/pvä ja 37,5h/vko). Lisä- ja ylityötä ei tehdä. Ylityö on ylityötä tekopaikasta riippumatta.

Työaika voidaan sijoittaa päivään liukuvan työajan joustojen mukaisesti, mutta liukumasaldoja ei kasvateta. Näin ollen tullessasi töihin esimerkiksi klo 9.00 ja pidät päivän aikana puolen tunnin mittaisen ruokatauon, päättyy työpäiväsi klo 17.00.

YTN suositus ei ole varsinainen järjestöpäätös, joten ylityökiellon käytännön toteutukset sovitaan yritystasolla. Jos työnantaja katsoo ylityön tekemisen poikkeuksellisen tarpeelliseksi, tulee työnantajan tässä tilanteessa pyytää lupaa ylityön tekemiseen luottamusmieheltä tai luottamusvaltuutetulta. Jos henkilöstön edustajaa ei työpaikalla ole, tulee YTN:n jäsenen itsenäisesti päättää, YTN:n suositus huomioiden, ylityön kriittisyys. Hengen ja terveyden kannalta välttämättömät työt on suoritettava.

Lisätietoja ylityökiellon toteuttamisesta omasta YTN -liitostasi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu