Skip to content

Tietoalalla ei toistaiseksi työtaistelutoimia

Please see the summary in English below.

YTN tietoala ja Tietoala ry eivät näe toistaiseksi tarvetta ottaa käyttöön painostustoimenpiteitä tietotekniikan palvelualalla.

“Meiltä on kysytty, miksi tietoalalla ei jo aloiteta työtaistelutoimia. Toistaiseksi meillä ei vielä ole tullut neuvotteluissa eteen sellaista asiaa, jota ei puhumalla olisi saatu selvitettyä ja asiat ovat edenneet, vaikkakin välillä hitaasti”, sanoo YTN tietoalan pääneuvottelija Minna Anttonen.

“Työnantaja haluaa saada ensin aikaan sopimuksen Teollisuusliiton kanssa ja tämä sopimus taas määrittää palkankorotusten tasoa myös muilla aloilla. Tätä nyt sitten odottelemme. Tarvittaessa meillä on kuitenkin kaikki edellytykset pistää tuulemaan hyvin nopeallakin aikataululla”, täydentää Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Koko palkansaajakenttää kismittävän kilpailukykysopimuksen mukaisen työajanpidennyksen sekä palkankorotuksien neuvotteluissa ollaan tietoalalla jo päästy alkuun.

”Neuvotteleminen on tähän saakka tuntunut aidolta neuvottelulta: osapuolet ovat kuunnelleet toisiaan, tehneet rakentavia vastaehdotuksia ja löytäneet jo moneen kiistakysymykseen asiallisia ratkaisuja. Uskomme, että näiden hankalampienkin asioiden kanssa pääsemme työnantajaosapuolen kanssa yhtä hyvään neuvotteluyhteyteen”, lisää YTN tietoalan sopimusalavastaava Björn Wiemers.

Tietoalan neuvottelut jatkuvat

Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu maanantaiksi 25.11.2019, jonka jälkeen työntekijäpuolen hallinnot kokoontuvat arvioimaan neuvottelutilannetta.

Muiden alojen tilanne

YTN on asettanut ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellon kahdelle muulle Teknologiateollisuus ry:n sopimusalalle. Kyseiset alat ovat teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt. Lue lisää. Näillä sopimusaloilla on omia alakohtaisia tavoitteita, jotka eivät ole toistaiseksi neuvotteluteitse edenneet.

in English:

So far, Tietoala and YTN tietoala don’t take industrial actions in the IT service sector

“We have been asked why we don’t start industrial actions in IT service sector also. So far, we have not yet come up with something that could not have been clarified by talking and things have progressed, albeit slowly,” says Minna Anttonen, chief negotiator for YTN.

“The employer first wants to reach an agreement with Teollisuusliitto, and this agreement will determine the level of wage increases in other areas as well. We are waiting for that now. However, if necessary, we have all the conditions to take aktions very fast”, says Jyrki Kopperi, chairman of Tietoala.

Working time extension under the Competitiveness Pact that make employees angry in all the industries and salary rises are being discussed already.

“So far, negotiation has seemed like a real negotiation: the parties have listened to each other, made constructive counter-proposals and have already found meaningful solutions to many disputes. We believe that we can get solutions with the trickier questions as well, “YTN negotiator Björn Wiemers adds.

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu