Skip to content

YTN tietoala: Lomautuksen vähimmäisneuvotteluaika on tilapäisesti lyhennetty

Please see the summary in English below.

Tietoala ja YTN ovat 23.3.2020 sopineet yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa tilapäisiä muutoksia Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen

Lomautuksen vuoksi käytävissä yt-neuvotteluissa voidaan työehtosopimuksessa olevien vähimmäisneuvotteluaikojen sijasta käyttää 5 päivän neuvotteluaikaa. Neuvotteluaika lasketaan alkaneeksi neuvotteluesityksen tekemisestä.

Lyhennettyä neuvottelumenettelyä voidaan soveltaa myös yt-neuvotteluihin, joiden neuvotteluesitys on annettu ennen 23.3.2020.

Lomauttamisessa noudatetaan vähintään 5 päivän ilmoitusaikaa. Paikallisella sopimuksella voidaan edelleen sopia poikkeavasta lomautusilmoitusajasta.

Nämä tilapäiset muutokset ovat voimassa saman ajan kuin taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.

Huom! Edellä mainittu koskee vain lomautuksia, irtisanomiset on edelleenkin käsiteltävä YT-lain säädösten mukaisesti.

 

Temporary changes to the Collective Agreement

On March 23rd, 2020, Tietoala and YTN have agreed, together with the Teknologiateollisuus, on temporary changes to the Collective Agreement of It Service Sector.

In the case of temporary lay-offs, a 5-day negotiation time may be used instead of the minimum negotiation times in Collective Agreement. The negotiation period shall be deemed to commence with the submission of the negotiation proposal.

The shortened co-operation procedure may also apply to negotiations where negotiation proposal was submitted before 23 March 2020.

Lay-off is subject to a notice period of at least 5 days. With local agreement is still possible to agree on a different notice period.

These temporary changes will be in force as long as the changes to the labour legislation due to the economic crisis.

Note! The above applies only to temporary lay-offs, the terms and conditions for termination of employment is not affected.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu