Skip to content

YTN: Työaikalakiesityksen joustotyöhön kiinnitettävä huomiota

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Eduskunta saa tänään käsiteltäväkseen esityksen uudesta työaikalaista. Ylemmät Toimihenkilöt YTN on pääosin tyytyväinen lakiesitykseen, jolla turvataan asiantuntijoiden työaikasuojelu ja joustavilla työaikajärjestelyillä voidaan helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

– Pitkään valmisteltu lakiesitys on tervetullut, joka tietyiltä osin parantaa asiantuntijatyötä tekevien työaikaan liittyviä ongelmia, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Huolenamme on kuitenkin esitykseen sisältyvä uusi elementti nimeltään joustotyö, jonka käyttäminen tulisi asiantuntijatyössä olla ennemminkin poikkeus kuin sääntö.

Joustotyössä vähintään puolet työajasta pitää olla sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi täysin itsenäisesti päättää. Työnantaja ja työntekijä voisivat sopia joustotyöstä yhteisellä sopimuksella. Sopimus olisi molemmin puolin irtisanottavissa, jos kumpi tahansa osapuolista katsoo, ettei edellytyksiä joustotyön tekemiselle enää ole olemassa.

– Joustotyö pitää olla käytettävissä ainoastaan silloin, kun asiantuntija voi tosiasiallisesti itsenäisesti päättää työntekemisen ajasta, paikasta ja määrästäkin, huomauttaa Hankamäki. – Joustotyöstä ei saa tulla samanlaista automaattikirjausta asiantuntijoiden työsopimuksiin kuin esimerkiksi kilpailukieltosopimuksista, joita on perusteettomasti solmittu uutta työsopimusta tehtäessä, Hankamäki muistuttaa.

– Eduskuntakäsittelyn aikana on vielä mietittävä, miten joustotyön käyttöä rajoitetaan uusia työsopimuksia solmittaessa, jolloin työntekijällä tai työnantajalla ei välttämättä ole tietoa siitä, kuinka itsenäistä työ käytännössä tulee olemaan.

Lisätiedot:
Teemu Hankamäki, puheenjohtaja
p. 040 709 6681

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu