Skip to content

YTN työmarkkinatutkimus: Järjestöjen palkkataso laahaa jäljessä

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n työmarkkinatutkimuksen mukaan YTN järjestöalalla mediaanipalkka oli 3800 e/kk vuonna 2020, kun taas kaikkien ylempien toimihenkilöiden mediaanipalkka on 4478 e/kk. Koko YTN-dataa tarkasteltaessa työssäkäyvillä vastaajilla palkkakehitys oli suotuisaa, mutta koronavuosi lisäsi lomautusten uhkaa.  Työmatkoihin käytettyjä päiviä oli vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Järjestösektorilla asiantuntijoilla keskiarvopalkka oli 3922 euroa kuukaudessa ja keskijohdolla 4326 euroa. Kaikkien YTN-datan vastaajien keskiarvopalkka oli 4917 euroa. Työelämänsä aloittavilla koko YTN keskiarvopalkka oli 3141 euroa ja järjestösektorilla 2951 euroa.

Koronavuotenakin palkat olivat pääsääntöisesti kasvussa. 67 prosenttia järjestöalan vastaajista kertoi palkkansa nousseen, 23 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan ja 5 prosentilla laskenut. Yleiskorotuksen tai yrityskohtaisen palkankorotuksen sai 56 prosenttia vastaajista, meriittikorotuksen eli henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen 11 prosenttia.

Järjestösektorin erityispiirteitä muihin ylempien toimihenkilöiden sektoreihin verrattuna on alhaisemman palkkatason lisäksi naisvaltaisuus (77 %). Lisäksi määräaikaisia työsuhteita on enemmän (18 %) ja suurin osa vastaajista (70 %) työskentelee Uudellamaalla.

Monella liikaa työkuormaa

Keskimääräinen todellinen työaika on koko YTN-datassa 39.8 h/vko ja järjestöalalla 39,4 h/viikko. Työmääränsä piti sopivana vain 36 prosenttia järjestöalan vastaajista. Ajoittain liian suureksi työkuormansa arvioi 48 prosenttia ja jatkuvasti liian suureksi 13 prosenttia vastaajista.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen työmatkojen suhteen laajan etätyösuosituksen vuoksi, mutta työmatkoja silti tehtiin. Koko YTN:n tuloksissa matkapäiviä oli keskimääräisesti enemmän (19 päivää vuodessa) kuin järjestöalalla (14 päivää vuodessa), mutta järjestöalalla matkapäiviä ilmoitti 70 prosenttia vastaajista, kun taas koko YTN-datassa 54 prosenttia. YTN-datassa yleisesti matkapäivät kasvavat asematason noustessa, mutta järjestöalalla matkapäiviä oli tasaisesti asiantuntijoilla sekä johtotehtävissä olevilla. Matkapäivät ovat siis olennainen osa järjestötyötä.

18 prosenttia järjestöalan vastaajista ilmoitti, ettei matkusta työasioissa työajan ulkopuolella. Työajan ulkopuolella työasioissa matkustavista järjestöalan työntekijöistä 1/3 ilmoitti, ettei tätä matkustusaikaa korvata tai että sen katsotaan sisältyvän peruspalkkaan. 36 prosenttia ilmoitti, että työajan ulkopuolinen matka-aika korvataan ilman korotuksia raha tai vapaana ja 7 prosentille korvataan korotettuna rahan tai vapaana.

Lomautusuhkia päällä

Ylemmät toimihenkilöt kokivat lomautusuhan syksyllä 2020 selvästi suuremmaksi kuin vuotta aiemmin. 20 prosenttia YTN-datan vastaajista arvioi, että lomautukset omalla työpaikalla ovat mahdollisia, kun syksyllä 2019 vastaava lukema oli 8 prosenttia. Omalla kohdalla lomautusta piti mahdollisena 13 prosenttia, vuotta aiemmin vain 4 prosenttia. Järjestöalalla l5 prosenttia piti lomautuksia mahdollisina omalla työpaikallaan ja 11 prosenttia omalla kohdalla. Sen sijaan irtisanomisten uhka nähtiin pienempänä kuin vuonna 2019.

YTN-data on koostettu yhdistämällä eri YTN-liittojen jäsentutkimusten aineistoja. Vastaajia oli hieman yli 27 000, joista järjestöalalla työskenteli lähes 1000 vastaajaa.

 

YTN työmarkkinatutkimus 2020 järjestöala

  • 77 % naisia
  • Ikä: keskiarvo ja mediaani 43 v
  • 70 % työssäkäyntialue Uusimaa
  • 81 % toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, 18 % määräaikainen
  • 34 % johtotehtävät, 54 % asiantuntijatehtävät, 13 % toimihenkilö
  • 53 % ei ole alaisia
  • Mediaanipalkka 3800 e/kk
  • Keskimääräinen todellinen työaika 39,4 h/vko

 

Lue lisää: ytn.fi/tutkittuatietoa

Hanna Koskenheimo

tutkija

YTN järjestöala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu