Skip to content

YTN vaatii Stora Ensolta riittävää tukea irtisanottaville

Ylemmät Toimihenkilöt YTN odottaa laajaa koulutus- ja työllistymispakettia Stora Ensolta, jotta Veitsiluodon-tehtaalta irtisanottavat saadaan mahdollisimman pian uusiin töihin.

Metsäyhtiö Stora Enso kertoi eilen aikovansa lopettaa Kemissä sijaitsevan Veitsiluodon-tehtaan sellun ja paperin tuotannon. Yt-neuvottelut koskevat 670 työntekijää, joista ylempiä toimihenkilöitä on noin sata.

– Uutinen on raskas henkilöstölle ja laajemminkin suomalaiselle metsäteollisuudelle. Tehtaalla on paljon ensiluokkaista osaamista, jolle on löydettävä hyvää käyttöä myös tulevaisuudessa, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

YTN vaatii Stora Ensoa kantamaan vastuunsa työnantajana ja järjestämään irtisanottaville laajat koulutus- ja työllistymisohjelmat. Tarkoitus on saada mahdollisimman moni irtisanottava kouluttautumaan tai siirtymään suoraan osaamistaan vastaaviin, vaativiin tehtäviin.

– Stora Enso tekee yrityksenä hyvää tulosta, ja sen kannattaa toimia esimerkillisesti tilanteessa. Se tarvitsee hyviä työntekijöitä myös jatkossa eikä voi antaa maineensa rapautua, Hankamäki jatkaa.

Yritys perustelee tuotannon lopettamista kannattamattomuudella. YTN pitää tilannetta osoituksena siitä, miten käy, kun tutkimukseen ja kehitykseen ei panosteta riittävästi.

– Investoinneilla tuotantoon kannattavuutta voidaan parantaa koko ajan, ja lisäämällä tutkimus- ja kehitystoimintaa saadaan kehitettyä uusia, kasvavia liiketoimintoja. Tällaista kertarytinää saa aikaan vain lyhytnäköisellä ajattelulla, sanoo varapuheenjohtaja Samu Salo.

Irtisanottavien ylempien toimihenkilöiden kannalta on tärkeää kuulua ammattiliittoon. Liiton jäsen saa irtisanomistilanteessa palveluita, jotka helpottavat muutoksesta selviämisessä.

– Liitot auttavat työnsä menettäneitä ihmisiä löytämään omia vahvuuksiaan ja sopivia koulutus- tai uravaihtoehtoja. Uusien polkujen löytäminen onnistuu parhaiten ammattilaisen avulla, sanoo metsäalan toimialavastaava Anu Kaniin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu