Skip to content

YTN vill ha jämlik arbetstidslag för alla

Julkaistu

Kategoriat

De högre tjänstemännen YTN förutsätter att den nya arbetstidslagen tillgodoräknar all den tid som man är tillgänglig för arbetsgivaren som arbete, oberoende av var och när arbetet utförs.

– Detta är ett problem speciellt inom expertarbete och leder till att den egentliga veckoarbetstiden ökar med flera timmar, säger YTN:s ordförande Heikki Kauppi.

Dagens tekniska lösningar möjliggör arbetstidsuppföljning oberoende av plats och tidpunkt. Detta berör alla former av arbete, börjandes från distansarbete. Enligt Kauppi bör problemen med experternas arbetstid korrigeras i den nya arbetstidslagen.

 Arbetstidslagen måste motsvara behoven i 2010-talets arbetsliv. Lagen bör vara jämlik för alla arbetstagare och ta i beaktande nya former av arbete. 

Inom expertarbete är resetiden ett problem som bör lösas i samband med förnyelsen av arbetstidslagen. Kauppi poängterar att resetid inte är arbetstagarens fritid och att den inte kan räknas som dygnsvila eller ledighet per vecka.

 Resor utanför arbetstid är en betydande arbetsrelaterad belastning speciellt hos högre tjänstemän. Alla förstår att man inte i verkligheten har möjlighet till vila då man reser.

YTN är beredd att diskutera en helhetsförnyelse av arbetstidslagen, men enligt experter kan problem relaterade med arbetstid även lösas genom justeringar i den nuvarande lagen.

 Formatet är en bisak, huvudsaken är att lagen ska motsvara nutiden, säger Kauppi.

Enligt honom hör även arbetstagarnas ökade ansvar för sin arbetstid och hur den distribueras till 2010-talets arbetsliv. Arbetsgivarens ansvar är att se till att arbetstiden uppföljs. Ifall arbetsgivaren inte följer sin plikt bör arbetstagarens egen uppföljning i sig ses som korrekt.

 Ordentlig uppföljning av arbetstiden är även en arbetsskyddsfråga. Så är det redan nu och det kommer att förstärkas i framtiden. Undersökningar visar att experter gör flera arbetstimmar än deras regelbundna arbetstid och att arbetet lätt följer med från arbetsplatsen till hemmet. Att överdrivet belasta arbetstagaren tjänar ingen, poängterar Kauppi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu