Skip to content

YTN: Vuoropuhelun puute estää kaupan alan menestyksen

Vaikka murros on ravistellut kaupan toimialaa jo pitkään, silti moni yritys jättää hyödyntämättä useita keinoja, joilla toiminnan tehokkuutta olisi mahdollista lisätä. Alalla työskentelevien asiantuntijoiden mielestä johtamisessa on ongelmia, mikä heijastuu suoraan tehokkuuteen.

– Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat avainryhmä yrityksissä, mutta siitä huolimatta heitä ei ole haluttu kuulla, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kaupan alan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula. – Vuoropuhelun puute ja huono johtaminen ovat selvästi menestyksen tulppina toimialalla, Rantamaula jatkaa.

YTN:n tekemän kyselyn mukaan puolet vastaajista koki, ettei yrityksen johtamisjärjestelmää ole viritetty tunnistamaan toimintaympäristön muuttumista. Esimerkiksi reagointi kuluttajakäyttäytymisen muuttumiseen sekä henkilöstön korkean osaamistason hyödyntämiseen on ollut liian hidasta. Vastaajista vajaa 80% kertoo olevansa erittäin tai hyvin sitoutuneita työnantajaansa, mutta yli puolet (55%) heistä kokee, ettei heillä ole vaikuttamismahdollisuuksia yrityksensä päätöksentekoon. Myös johdon ja henkilöstön välillä käytävässä vuoropuhelussa on parantamisen varaa.

– Vaikuttaa siltä, että alan suurissa yrityksissä johdolle kerrotaan sitä, mitä he haluavat kuulla, Rantamaula sanoo. – Johdon kannattaa laskeutua alas norsunluutornistaan ja käydä rehellistä keskustelua avainryhmänsä kanssa uudenlaisten toimintamallien löytämiseksi, huomauttaa Rantamaula.

Vain vajaa neljännes ilmoittaa palkkauksen olevan tärkein syy työskennellä nykyisessä yrityksessä. Tärkeimmiksi syiksi nousivat muun muassa työn sisältö, työilmapiiri ja -kaverit sekä joustavat työaikajärjestelyt. Toisin kuin muilla henkilöstöryhmillä, kaupan alan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa työehtosopimusta, jolla voitaisiin sopia yhteiset raamit esimerkiksi työaikajärjestelyille.

– Valtaosa jäsenistöstämme haluaa oman työehtosopimuksen, jonka puitteissa olisi myös helpompi edistää paikallisen sopimisen agendaa, toteaa Rantamaula. – Kun kaikilla henkilöstöryhmillä on omat edustajansa, myös vuoropuhelun laatu ja määrä paranee, Rantamaula sanoo.

– Kaikkiaan ylempiä toimihenkilöitä työskentelee sopimuksettomilla aloilla noin 70 000 ja tuntuu siltä, että he ovat kokonaan unohdettu joukko. Vuodesta toiseen he ovat jääneet esimerkiksi ilman keskitettyjen sopimusten tuomia yleiskorotuksia, sanoo puheenjohtaja Pertti Porokari. – Työnantajan suoranainen välinpitämättömyys ylempiä toimihenkilöitä kohtaan kaupan alalla jaksaa hämmästyttää kerta toisensa jälkeen, mutta tästä syystä panostamme entistäkin enemmän sopimuksettomien alojen edunvalvontaan, Porokari huomauttaa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN kartoitti ensimmäisenä palkansaajajärjestönä jäsentensä näkemyksiä alan tulevaisuudesta ja keinoista vauhdittaa toimiala kasvu-uralle. YTN julkaisi kaupan alan pelastuslistan 6.10. järjestetyssä “Sovitaan yhdessä kaupan alan menestyksestä” -tilaisuudessa Helsingissä.

Kyselyn tuloksia ja pelastuslistan löydät tästä: YTN_kauppa_pelastuslista_102015.pdf 

Lisätiedot:

Pertti Porokari, puheenjohtaja
p. 040 583 3476040 583 3476

Ville-Veikko Rantamaula, kaupan alan projektin vetäjä
p. 040 832 6682040 832 6682

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu