Skip to content

YTN: Ylityökielto tietotekniikan palvelualalle

Julkaistu

Kategoriat

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry on julistanut ylityökiellon kaikkiin tietotekniikan palvelualan yrityksiin. Ylityökielto alkaa välittömästi. YTN muistuttaa, että ylityö on vapaaehtoista, ja vaatii työaikalain 18 §:n mukaan aina työntekijän suostumuksen. Ylityökielto koskee myös kotimaassa säännöllisen työajan ulkopuolella työasioissa matkustamista. Ylityökiellon aikana matkustetaan Suomen rajojen sisäpuolella vain säännöllisenä työaikana, ei säännöllisen työajan ulkopuolella. Työnantajan direktio-oikeus ei ulotu vapaa-ajalle.

Alan työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät tämän viikon maanantaina tuloksettomina. Uusia neuvotteluaikoja ei ole sovittu.

Lisätietoja: YTN Tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Jani Huhtamella, puh. 040 535 3728.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN edustaa Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusneuvotteluissa noin puolta alalla työskentelevästä jäsenistöstä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu