Skip to content

YTN:lle ja Teknologiateollisuus ry:lle neuvottelutulos kolmelle alalle

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry ovat saavuttaneet neuvottelutulokset teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan sekä tietotekniikan palvelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Sopimuksien voimaantulo edellyttää vielä
sopijaosapuolten hallintojen hyväksyntää.

Neuvottelutulokset ovat kolmevuotisia sisältäen option vuodelle 2020. Neuvottelutulokset koskevat kaikkiaan noin 145 000:tä ylempää toimihenkilöä.

Sopimukset ovat pääosin palkkaratkaisuja, joissa palkkoja korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 prosentilla liittojen sopimalla tavalla. Tekstimuutokset ovat vähäisiä.

YTN:n ja Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden nykyiset työehtosopimukset kyseisillä kolmella alalla päättyivät 31.10.2017. YTN:n hallitus kokoontuu maanantaina 6. marraskuuta käsittelemään sopimustilannetta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu