Skip to content

YTN:n hallitus päätti osallistumisesta perjantain mielenosoitukseen

YTN:n hallitus on 14.9. päättänyt, että YTN osallistuu perjantaina 18.9.2015 klo 11.00 alkavaan keskusjärjestöjen organisoimaan mielenosoitukseen ja suosittaa jäsenliitoilleen osallistumista mielenosoitukseen.

Myös Akavan hallitus päätti viime viikolla, että keskusjärjestömme on mukana palkansaajien yhteisessä mielenilmauksessa 18.9.

Perjantain mielenosoitus ei kohdistu voimassaoleviin työehtosopimuksiin, vaan maan hallituksen toimenpiteisiin ja on näin laillinen poliittinen mielenilmaus. Sanan, mielipiteen ja kokoontumisen vapaus ovat kansalaisen perusoikeuksia.

Jotkut ammattiliitot järjestävät samaan aikaan poliittisia lakkoja, jotka niinikään ovat laillisia. YTN ei ole mukana niissä, vaan kehottaa jäsenistöään osallistumaan mielenosoitukseen sekä mahdollisiin paikallisiin tilaisuuksiin mahdollisimman suurella joukolla. Päätösvalta on kuitenkin aina jäsenellä itsellään. Muiden liittojen lakkojen seurauksena saattaa tosin käydä niin, että työnteko käytännössä estyy koko työnseisauksen ajaksi.

Miksi mielenosoitus?

Pääministeri Sipilän johdolla on näyttävästi uutisoitu, että maan hallitus on kaksi kertaa yrittänyt saada maahan aikaan yhteiskuntasopimusta. Julkisuudessa on synnytetty mielikuva, että palkansaajajärjestöt olisivat kaataneet sopimuksen. Tämä ei ole totta.

Elokuussa palkansaajakeskusjärjestöt esittivät hallitukselle 34-kohtaisen listan siitä, miten tuottavuutta ja kilpailukykyä saadaan parannettua ja talouden suunta käännettyä. Tästä eivät hallitus ja työantajat halunneet neuvotella, vaan vaativat suostumista vain ja ainoastaan 5 % leikkauksiin. Elinkeinoelämän Keskusliitto oli neuvotteluissa huomattavan passiivinen, kuten ministeri Soinikin on julkisuudessa todennut.

Sen sijaan hallitus esittää leikkauksia pakkolaeilla, joissa puututaan perustavanlaatuisesti työmarkkinoiden sopimusoikeuksiin. Hallitus, joka julistaa ohjelmassaan joustavoittavansa työmarkkinoita, aikoo nyt jäykistää niitä omilla pakkolaeillaan.

Perustuslain mukaan työvoima on valtion erityisessä suojeluksessa. Hallituksen nyt suunnittelemaa kansalaisten perusoikeuksiin kohdistuva hyökkäystä ei voida hyväksyä. Poliittinen mielenosoitus jää näin ainoaksi vaihtoehdoksi.

Hallituksen esitysten juridinen merkitys

Loppiainen ja helatorstai muutetaan palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä.

Loppiainen ja helatorstai ovat kirkkolain 4:3§:n mukaisia kirkollisia juhlapäiviä. Arkipyhiksi sanotaan juhlapäiviä, jotka yleensä sijoittuvat muulle viikonpäivälle kuin sunnuntaiksi.

Useissa työehtosopimuksissa on sovittu erikseen arkipyhäkorvauksista. Jos loppiainen ja helatorstai muuttuvat palkattomiksi, vaikuttaa se arkipyhäkorvauksiin.

Vuosityöaika pitenee kahdella päivällä tai palkka vastaavasti alenee. Vaihtoehtoisesti arkipyhinä ollaan töissä tai korvataan työaika esim. lauantaina. Jos kuukausipalkkainen ei tee palkattomia arkipyhiä sisään, lasketaan kyseiselle kuukaudelle palkka kuukauden todellisten työpäivien mukaan. 

Lue lisää Hallituksen esityksen juridisesta merkityksestä.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder:
Suomi nousee vain yhdessä sopimalla

Maan hallitus on rajoittamassa sopimisvapautta säätämällä pakottavalla lainsäädännöllä ylärajat ylityökorvauksista, vuosilomista ja sairausajan karensseista. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat työelämää ja sopimista. Hallituksen tulee myös kunnioittaa perustuslakia ja sen sisällä olevaa sopimisvapautta. Hallitus on jo saanut toimistaan huomautuksen pohjoismaisilta ay-järjestöiltä. Lue lisää.

Ohjeita mielenilmaukseen osallistumiseksi

Palkansaajajärjestöjen mielenosoitus 18.9.2015

Syy, miksi osoitetaan mieltä:
Sopimusoikeuden ja -vapauden puolustaminen, vastustetaan pakottavaa lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan TES- ja VES-neuvotteluja. Toki hallituksen leikkausten vastustaminen varmasti myös näkyy tilaisuudessa.

Aika ja paikka:
Rautatientori perjantaina 18.9. klo 11-12.30

Ajankohta on valittu eduskunnan aikataulun mukaan. Kello 13 alkaa äänestys hallituksen paketista.

Mielenosoituksella puolustetaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista ja vastustetaan hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja. Hallitus ilmoitti tiistaina 8.9. muun muassa vuosilomaoikeuden rajoittamisesta, sairausloman palkattomasta karenssipäivästä, arkipyhien palkattomuudesta sekä ylityö- ja sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta pakottamalla.

Palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat korostavat, että työntekijöiden on mahdoton hyväksyä hallituksen pakkotoimia. Hallitus ei kunnioita työntekijöiden ja työnantajien välistä oikeutta sopia työn hinnasta ja muista työehdoista. Se uhkaa myös rikkoa kansainvälisesti tunnustettua periaatetta, jonka mukaan laki suojelee lähtökohtaisesti heikompaa osapuolta.

– Olemme liikkeellä puolustamassa heikoimpien suojaa, Lauri Lyly (SAK), Sture Fjäder (Akava) ja Antti Palola (STTK) toteavat.

Mielenosoitukseen ovat ammattiliittojen jäsenten lisäksi tervetulleita kaikki, jotka ovat huolestuneita hallituksen tavasta ja keinoista tehdä leikkauksia. Paikalle kutsutaan myös kaikkien eduskuntaryhmien edustajat.

Mielenosoituksen lisäksi kantaa voi ottaa allekirjoittamalla nettiadressin. Palkansaajien keskusjärjestöt ovat avanneet osoitteessa terveisethallitukselle.fi adressin, jossa puolustetaan sopimisen oikeutta ja vastustetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä. 

Palkansaajien mielenosoitus sosiaalisessa mediassa: #STOP

Kuljetuksista mielenosoituspaikalle löytyy tietoa tapahtuman Facebook-sivulta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu