Skip to content

YTN:n Kauppi: Järjestöjen kanneoikeus tärkeä ylemmille toimihenkilöille

Julkaistu

Kategoriat

Ylempien Toimihenkilöiden YTN:n puheenjohtajan Heikki Kaupin mielestä
järjestöjen kanneoikeus pitää saada mukaan uuden hallituksen ohjelmaan.
– Järjestöjen kanneoikeus on tärkeäylemmillle toimihenkilöille, koska
heihin kohdistuu voimakkaimmin työaikalain noudattamatta jättäminen.
Tämän seurauksena kolme neljäsosaa ylemmistä on käytännössä vailla
työaikalain suojaa, Kauppi sanoi puhuessaan YTN:n luottamusmiesten ja
yritysyhdistysten puheenjohtajien seminaarissa perjantaina Helsingissä.

Kaupin mukaan on ilmeistä, että osayrityksistä hankkii kilpailuetua
rikkomalla työaikalakia ja muita työelämänlakeja harkitusti ja
johdonmukaisesti. Tämä on vahingollista paitsi ylemmille
toimihenkilöille, niin myös niille yrityksille, jotka haluavat kohdella
henkilöstöään hyvin, koska ne joutuvat tämän takia epäedulliseen
kilpailuasemaan. Järjestöjen kanneoikeus selkeyttäisi lain tulkintaa
työpaikoilla sekä myös ehkäisisi laittomia lakkoja.

Kollektiivinen kanneoikeus on käytössä mm. Ruotsissa, Norjassa ja
Ranskassa. Myös Suomessa kuluttajilla on ryhmäkannemahdollisuus.

Lisätietoja
Puheenjohtaja Heikki Kauppi 040- 504 1585

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu