Skip to content

YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi: Metsäteollisuus uhkailee palkanalennuksilla

Julkaistu

Kategoriat

Ylityö-
ja matkustuskieltoon asetettuja paperiteollisuuden ylempiä
toimihenkilöitä on uhattu palkanalennuksella, jos ylitöitä ei tehdä.
 
Metsäteollisuuden
yrityksissä on yleisesti käytössä kokonaispalkkajärjestelmä, jossa
ylityöt korvataan erillisellä kuukausikorvauksella eli ns. köntällä.
Lähtökohtaisesti tällainen sopimus on laiton, sillä työaikalain mukaan
kokonaispalkka voidaan sopia vain johtavassa asemassa oleville.
Metsäteollisuudessa sopimukset on lain vastaisesti ulotettu myös
asiantuntijatehtäviin.
 
Joissakin yrityksissä on nyt ilmoitettu, ettei könttäkorvauksia makseta ylityökieltoa noudattaville asiantuntijoille.
 
YTN:n
puheenjohtaja Heikki Kauppi tuomitsee paperiteollisuuden ylempiin
kohdistuvan painostuksen ylitöiden tekemiseen sekä uhkailut
palkanalennuksilla.
Kauppi muistuttaa, että ylitöiden tekeminen on aina vapaaehtoista ja niistä on aina oikeus myös kieltäytyä.
 
YTN
on julistanut laillisena painostustoimena paperiteollisuuden ylempien
toimihenkilöiden sopimusalueelle ylityö- ja vapaa-ajalla tapahtuvan
työmatkustamisen kiellon. Tällöin ylemmät toimihenkilöt pitäytyvät
työtunneissa, jotka työsopimuksissa on sovittu.
 
Lisätietoja:
YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi 040 504 1585
YTN:n Metsäteollisuuden vastaava asiamies Saku Laapio 0400 497 282
Työaikapankki paperille -kampanjasivut osoitteessa www.ytnmetsa.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu