Skip to content

YTN:n puheenjohtaja tapasi elintarvikealan taustaryhmän

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n puheenjohtaja Sture Fjäder oli kutsuttuna kertomassa elintarvikealan taustaryhmälle omia näkemyksiään tulevasta neuvottelukierroksesta. Samalla tuli tieto teknologiateollisuuden neuvottelujen siirtymisestä syksylle. “Vasta syksyllä neuvotellaan ja pohjustetaan monen alan tavoitteet ja sopimukset.”

“Oletin, että työnantaja on niin fiksu, että hyväksyisi pankin.” Fjäder oli harmissaan elintarvikealan työaikapankkineuvottelujen päättymisestä, ja muistutti monen asian etenevän välillä pienin askelin. Myös muualla käydään työaikapankkineuvotteluja mutta tahmeasti. “Elintarvikealan taustaryhmä on tehnyt loistavaa työtä. Työnantajapuoleen on luotu hyvät neuvottelusuhteet ja kenttä on aktivoitu. Ilman näitä ei Perussopimusta olisi saatu aikaiseksi.”

“YTN:n taloudelliset resurssit ovat nyt paremmat kuin koskaan”, sanoi Fjäder ja muistutti YTN:n valmiusrahastosta. Hän painotti kentän järjestäytymisen tärkeyttä ja yritysyhdistysten toiminnan (YRY) aktivoimista. Myös elintarvikealalle tarvitaan lisää YRYjä ja luottamusmiehiä.

Taustaryhmän huolena on Perussopimuksen vieminen käytäntöön yrityksissä. Päänavauksia tarvittaisi jossain, jotta sovitut asiat konkretisoituisivat. Tärkeitä asioita ovat ylempien toimihenkilöiden työaika- ja matka-aikatavoitteet.

Luottamusmiespäivät lokakuun alussa

Elintarvikealan neuvottelupäivä ylemmille toimihenkilöille järjestetään 9.-10.10.2009 pääkaupunkiseudulla. Seminaarin aiheena ovat neuvottelutavoitteet syksyn ja kevään neuvotteluihin. Perussopimus päättyy 31.3.2010. Seminaariin toivotaan runsasta osanottoa luottamusmiehistä ja YRYistä.

Lakimuutos eduskuntaan

Työttömyysturvalakia ollaan muuttamassa ruuhkautuneiden työttömyyskassojen takia. Tavoitteena on, että työttömyysturvaa voitaisiin maksaa ennakkoon uusin laajennetuin perustein. Lain ehdotetaan astuvan voimaan 1.7.2009.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu