Skip to content

YTN:n työaikakampanja käynnistyy tänään

Julkaistu

Kategoriat

Uutta työaikalakia valmistellaan parhaillaan. Työaikalakikampanjallamme haluamme nostaa keskusteluun asiantuntijatyön erityispiirteet lain uudistamisessa.

Nykyinen työaikalaki on vuodelta 1996, eikä se tunnista työpaikan ulkopuolella tehtyä työtä. Asiantuntijat työskentelevät usein perinteisten toimistoaikojen ulkopuolella ja matkustavat työasioissa iltaisin sekä viikonloppuisin. Ainoastaan 23 prosenttia YTN:n jäsenistä saa näistä työaikalain mukaisen korvauksen.

Haluamme työaikalain, jossa

  • Kaikki työ -ja virkasuhteessa olevat ovat saman lain piirissä Työaikasuojelu ja työajanseuranta toteutuu myos asiantuntijatyössä,
  • Työajaksi luetaan kaikki työhön kuluva aika, jolloin ollaan työnantajan käytettavissä – riippumatta siitä, missä ja milloin työ tehdään
  • Palautuminen ja lepoajat turvattava: työasioissa matkustaminen ei ole vapaa-aikaa
  • Työaikapankin perusteet kirjattava lakiin
  • Työajan korvattavuus taattava kaikissa työaikajärjestelmissä; liukuva työaika ei saa enaa kadota leikkurien takia
  • Työntekijat kantavat entistä suuremman vastuun työajastaan ja sen sijoittelusta, työnantajat puolestaan huolehtivat työajan joustavasta seurannasta
  • Tasapuolisen neuvotteluaseman varmistamiseksi laista voidaan poiketa ainoastaan työehtosopimukseen perustuen

Kampanjasivumme löydät osoitteesta tyoaikaan.fi!

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu