Skip to content

YTN:n yhteyshenkilövaalit Nordeassa

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n yhteyshenkilöjärjestelmää laajennetaan Nordeassa. Tästä ovat sopineet Nordea Pankki, NYT ja Nousu. Nykyisen pääyhteyshenkilön lisäksi valitaan kolme uutta neuvottelevaa yhteyshenkilöä. Yhteyshenkilö toimii YTN-liittojen jäsenten edustajana ja hänellä on neuvottelevan luottamusmiehen asema. Nyt valittavien yhteyshenkilöiden ja varayhteyshenkilöiden toimikausi kestää vuoden 2013 loppuun.

Uudet yhteyshenkilöt valitaan seuraavasti:
o Nordic Banking: yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö
o Corporate Merchant Banking & Capital Markets: yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö
o New European Markets, Banking Products & Group Operations: yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö.

Työehtosopimuksen mukaisesti on näiden vaalien yhteydessä lisäksi mahdollista valita myös yhteyshenkilöt tytäryhtiöihin:
o Nordea rahoitus: yhteyshenkilö- ja varayhteyshenkilö
o Fidenta: yhteyshenkilö- ja varayhteyshenkilö 

Nordean pääyhteyshenkilönä jatkaa Jarmo Hyvärinen, hänen vastuualueenaan ovat erityisesti myös ne liiketoiminta-alueet, joille ei nyt valita omaa yhteyshenkilöä.

Yhteyshenkilön ja varayhteyshenkilön tulee olla YTN-liiton jäsen ja työskennellä vakituisessa työsuhteessa edustamallaan liiketoiminta-alueella. Ehdolle eivät voi asettua yritysjohtajat, liikepankkien sivukonttoreiden johtajat tai henkilöstöpäälliköt. Ehdolle voi asettua sekä yhteyshenkilön tai varayhteyshenkilön tehtävään erikseen tai molempiin. Mikäli ehdokkaita on useampia, suoritetaan vaali.

AIKATAULU:

Ilmoita halukkuudestasi asettua ehdolle 5.5. klo 16 mennessä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle Suvi Rossille sähköpostitse suvi.rossi@nordea.com. Mahdollinen vaali järjestetään sähköisesti maanantaihin 16.5. klo 16 mennessä. Lisätietoja yhteyshenkilövalinnasta ja tehtävistä: Pääyhteyshenkilö Jarmo Hyvärinen (jarmo.hyvarinen@nordea.com) ja vaalitoimikunnan puheenjohtaja Suvi Rossi (suvi.rossi@nordea.com).

Yhteyshenkilön tehtävänä on:
o toimia edustamiensa YTN:ään järjestäytyneiden henkilöiden edustajana työsuhteen ehtoja ja YT-lain mukaisia asioita koskevissa neuvotteluissa
o edustaa YTN-liittojen jäseniä työnantajan ja toimihenkilöiden välisiin suhteisiin ja yrityksen kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä
o toimia YTN-liittojen jäsenten edustajana henkilöstön ja työnantajan välisessä YT-ryhmässä

YTN järjestää yhteyshenkilöille säännöllisesti koulutusta, johon työehtosopimuksen mukaan on oikeus osallistua palkallisesti kaksi kertaa vuodessa. Aidon henkilöstöedustusmahdollisuuden takaamiseksi yhteyshenkilöllä on TES:n mukainen työsuhdeturva.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu