Skip to content

Työyhteisön kehittämissuunnitelma -koulutus

Tule oppimaan millainen on hyvä työyhteisön kehittämissuunnitelma. Katsotaan millaisia tavoitteita ja päämääriä suunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää ja miten niiden seurantaa on hyvä tehdä. Koulutuksesta saat eväät hyvän kehittämissuunnitelman tekemiseen.

Kun yrityksessä tai yhteisössä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, pitää työpaikalla olla työyhteisön kehittämissuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on henkilöstön kehittäminen suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Työyhteisön kehittämissuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan ne päämäärät ja toimet, joilla edistetään henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista.

Yhteistoimintalaki määrittää raamit työyhteisön kehittämissuunnitelmalle. Säännöllinen vuoropuhelu työnantajan ja työyhteisön edustajan tai edustajien kanssa on dokumentin lisäksi edellytys toimivalle yhteistyölle ja suunnitelman toimenpiteiden seurannalle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Aika ja paikka

Scandic Simonkenttä
Simonkatu 9, Helsinki, Suomi
Näytä kartalla

Koulutus on YTN-liittojen jäsenille maksutonta.

Matkakustannukset korvataan osallistujan oman liiton matkustussäännön mukaisesti.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu viimeistään 15.4.2024

Ilmoittautuminen on suljettu.

Kysy lisää koulutuksesta

assistentti
Jaana Sääksberg
09 2291 2260
jaana.saaksberg@ytn.fi

Asiointipalvelu