Skip to content

Ylityökielto

Ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot

YTN:n hallitus päätti asettaa ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellot rahoitusalalle alkaen 27.2. kello 8.00.

Alan palkansaajajärjestöt päättivät purkaa kiellot 18.3. päättymään välittömästi koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Työehtosopimus umpeutui tammikuussa ja neuvotteluja on käyty jo loppuvuodesta alkaen. Neuvottelut ovat edenneet hitaasti ja niitä vauhdittaaksemme pitkän harkinnan jälkeen kiellot asetettiin. Myös muut alan palkansaajajärjestöt ovat tekivät vastaavat päätökset.

Kiellot koskevat kaikkia rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä. Kiellon aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisenä työaikana.

Julistettu kielto on laillinen, koska ylitöistä ja matkustamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella on aina muutoinkin oikeus kieltäytyä, eikä työrauhavelvollisuutta ole. Ylityön tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen vaatii työaikalain mukaan aina työntekijän suostumuksen.

Mitä ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto tarkoittaa?

 • Kiellot koskevat kaikkia rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä, niin järjestäytyneitä kuin järjestäytymättömiä.
 • Kiellon aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisenä työaikana.
 • Ylityö: ylempien toimihenkilöiden tulee pidättäytyä säännöllisessä työsopimuksen mukaisessa vuorokautisessa työajassa. Lisä- tai ylityötä ei saa tehdä. Kiellon aikana työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana. Ennen ylityökieltoa sovitut ylityöt ovat kiellon piirissä.
 • Matka-aika: vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon aikana ylemmät toimihenkilöt eivät saa matkustaa työasioissa vapaa-aikanaan, vaan matkustaminen tapahtuu säännöllisenä työaikana.
 • Kielto ei koske kodin ja pääasiallisen työpaikan välisiä matkoja.
 • Lisätyö: lisätyötä on säännöllisen työajan (7,5 h) ylittävä työ, joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyön tekeminen on ylityökiellon piirissä eli lisätöitä ei tehdä.
 • Liukumien lisäämiskielto: liukuvan työajan puitteissakin pidättäydytään normaaliin työpäivään, toisin sanoen ei liuta yli normaalin päivittäisen työajan. Pitäydyttävä siis säännöllisessä, työsopimuksen mukaisessa vuorokautisessa työajassa esim. 7,5 h /vrk. Liukumia ei saa kerryttää.
 • Hätätyö: Jos työ täyttää työaikalain mukaiset hätätyön tunnusmerkit, työ suoritetaan. Ennen työn suorittamista ao. henkilön tulee kuitenkin tarkistaa tunnusmerkkien toteutuminen. Mainittujen lakien mukaan tunnusmerkit ovat, että luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ole voitu ennakolta tietää, on aiheuttanut keskeytyksen liikkeen, laitoksen tai yrityksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi.
 • Oheiseen liitteeseen on koottu tarkkoja toimintaohjeita mm. työtuntijärjestelmän muutoksesta, työajan porrastamisesta, ulkopuolisen työvoiman käytöstä sekä varallaolosta kieltojen aikana:
  Ohjeet ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellosta

Mistä lisää tietoa?

Päivystyspuhelimemme palvelee numerossa 040 352 3671:

27.2. kello 9-17
28.2. kello 9-17
2.3. alkaen ma-pe kello 9-15

Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen finanssi@ytn.fi.

Sopimusalakohtaisia uutisia löydät etusivultamme sekä kootusti neuvottelusivulta. Lisäksi päivitämme neuvottelu-uutisia myös somekanaviimme.

Kysymyksiisi vastaavat myös eri sopimusalojen asiamiehemme. Myös oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi. Lähetämme myös alakohtaisia uutiskirjeitä YTN-liittojen jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!