Skip to content

Ylityökielto

Teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto

Molempien alojen osalta käynnistettiin marraskuun alussa työehtosopimusten mukaisen sovintolautakunnan työskentely. Sovintolautakunta totesi 16.11.2019 osapuolten kantojen olevan keskeisissä riitakysymyksissä siinä määrin kaukana toisistaan, ettei sovintoehdotuksen tekemiselle tässä vaiheessa ole edellytyksiä. YTN:n hallitus päätti julistaa molemmille aloille ylityökiellon sekä vapaa-ajalla työasiossa matkustamisen kiellon ajalle 20.11.-20.12.2019 vauhdittamaan neuvotteluja. Kyseisellä kahdella alalla työskentelee Teknologiateollisuus ry:n mukaan noin 100 000 ylempää toimihenkilöä.

Kiellot koskevat kaikkia ylempiä toimihenkilöitä kaikissa yrityksissä molemmilla aloilla. Kiellon aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisenä työaikana. Toimenpiteiden ulkopuolella ovat tehtävät, joiden laiminlyönti voi uhata kansalaisten henkeä tai terveyttä tai joiden hoitamatta jättäminen voi aiheuttaa merkittävän ympäristöonnettomuuden riskin.

Julistettu kielto on laillinen, koska ylitöistä ja matkustamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella on aina muutoinkin oikeus kieltäytyä, eikä työrauhavelvollisuutta ole. Ylityön tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen vaatii työaikalain mukaan aina työntekijän suostumuksen. Kiellot ovat voimassa 20.12.2019 saakka ellei neuvotteluissa saavuteta ratkaisuja ennen sitä. Molemmille aloille on jätetty myös lakkovaroitukset ja ne toteutetaan 9.-18.12.2019 välisenä aikana ellei ratkaisuja saavuteta ennen sitä.

Mitä ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kielto tarkoittaa?

 • Kiellot koskevat kaikkia ylempiä toimihenkilöitä kaikissa yrityksissä molemmilla aloilla, niin järjestäytyneitä kuin järjestäytymättömiä.
 • Kiellon aikana työtä ja matkustamista tehdään vain säännöllisenä työaikana.
 • Ylityö: ylempien toimihenkilöiden tulee pidättäytyä säännöllisessä työsopimuksen mukaisessa vuorokautisessa työajassa. Lisä- tai ylityötä ei saa tehdä. Kiellon aikana työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana. Ennen ylityökieltoa sovitut ylityöt ovat kiellon piirissä.
 • Matka-aika: vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon aikana ylemmät toimihenkilöt eivät saa matkustaa työasioissa vapaa-aikanaan, vaan matkustaminen tapahtuu säännöllisenä työaikana.
 • Kielto ei koske kodin ja pääasiallisen työpaikan välisiä matkoja.
 • Lisätyö: lisätyötä on säännöllisen työajan (7,5 h) ylittävä työ, joka ei vielä ole ylityötä. Lisätyön tekeminen on ylityökiellon piirissä eli lisätöitä ei tehdä.
 • Liukumien lisäämiskielto: liukuvan työajan puitteissakin pidättäydytään normaaliin työpäivään, toisin sanoen ei liuta yli normaalin päivittäisen työajan. Pitäydyttävä siis säännöllisessä, työsopimuksen mukaisessa vuorokautisessa työajassa esim. 7,5 h /vrk. Liukumia ei saa kerryttää.
 • Hätätyö: Jos työ täyttää työaikalain mukaiset hätätyön tunnusmerkit, työ suoritetaan. Ennen työn suorittamista ao. henkilön tulee kuitenkin tarkistaa tunnusmerkkien toteutuminen. Mainittujen lakien mukaan tunnusmerkit ovat, että luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ole voitu ennakolta tietää, on aiheuttanut keskeytyksen liikkeen, laitoksen tai yrityksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi.
 • Oheiseen liitteeseen on koottu tarkkoja toimintaohjeita mm. työtuntijärjestelmän muutoksesta, työajan porrastamisesta, ulkopuolisen työvoiman käytöstä sekä varallaolosta kieltojen aikana:
  Ohjeet ylityö- ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellosta

Mistä lisää tietoa?

Päivystyspuhelimemme palvelee numerossa 040 352 3671 ma-su kello 8-18. Voit myös lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen lakko@ytn.fi.

Päivitämme sopimusalakohtaisia uutisia etusivullemme sekä somekanaviimme ja kysymyksiisi vastaavat myös eri sopimusalojen asiamiehemme. Myös oman yrityksesi ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehet ovat apunasi. Lähetämme myös alakohtaisia uutiskirjeitä YTN-liittojen jäsenille. Huolehdithan, että työpaikka- ja yhteystietosi ovat ajan tasalla oman liittosi jäsenrekisterissä!