Skip to content

Arkkitehdeille uusi työehtosopimus

Päivitetty 25.1.2022: lisätty linkki uuteen TES-sopimukseen jutun loppuun.

Arkkitehtisuunnittelualalle syntyi uusi työehtosopimus tänään, kun Palta hyväksyi 5.1. syntyneen neuvottelutuloksen. YTN ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL hyväksyivät tuloksen eilen. Sopimus on voimassa 30.11.2023 asti. Sopimuksen kustannusvaikutus on 1,8 %.

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen palkkaratkaisu noudattaa Teknologiateollisuudessa syntyneiden ylempien toimihenkilöiden palkkaratkaisuja. Sen myötä arkkitehtisuunnittelualalla on nyt mahdollista ensimmäistä kertaa sopia palkankorotuksista paikallisesti.

Jollei työnantaja neuvottele tai pääse sopuun palkkaratkaisusta luottamusmiehen tai vaihtoehtoisesti koko henkilöstön kanssa, noudatetaan niin kutsuttua perälautaa. Sen mukaan työnantaja maksaa maaliskuun alusta alkavalla palkanmaksukaudella jokaiselle vähintään 0,9 prosentin palkankorotuksen ja lisäksi 0,9 prosenttia työpaikkakohtaista erää. Sen työnantaja saa jakaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

YTN, Palta ja ATL neuvottelevat vuoden 2023 palkkaratkaisun tulevana syksynä. Mikäli palkkaratkaisuun ei päästä, nyt syntynyt uusi TES on irtisanottavissa päättymään jo 30.11.2022.

Palkkaratkaisun lisäksi uuteen sopimukseen tuli muutoksia matkustamiseen ja lomarahaan liittyen. Asiakasprojektimatkojen osalta omavastuu vapaa-ajan matkustamisen korvaamisessa pieneni kahdesta yhteen tuntiin per vuorokausi. Matkakustannusten korvauksissa päivärahan maksuedellytys nousi 30 kilometristä 50 kilometriin. Lomarahan osalta uusi TES täsmentää, että lomarahaan liittyvät sopimukset ovat irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

– Vaikka etätyöstä ei tullut mitään uutta varsinaiseen TES-sopimukseen, suosittelen, että työpaikoilla käytäisiin keskustelua etätyön pelisäännöistä. Teimme TESin liitteeksi listan asioista, joista kannattaa keskustella, sopimusalavastaava Tuula Aaltola kertoo.

Perhevapaauudistuksen ja yhteistoimintalain muutosten aiheuttamat työehtosopimuksen päivitykset sovittiin valmisteltavan työryhmätyönä syksyyn mennessä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu