Skip to content

Blogi: Työehtosopimus ulos, toimisääntö sisään?

Työnantaja ei voi omalla päätöksellään luopua työehtosopimuksesta, vaan joutuu soveltamaan joko mennyttä tai uutta työehtosopimusta. Työnantajan järjestäytymättömyys ei poista tätä velvollisuutta.

Viime aikoina it-alalla työskenteleviltä jäseniltä tulleissa yhteydenotoissa ovat trendanneet työehtosopimuksen noudattamista koskevat kysymykset.

Tyypillisesti jäsen kertoo työnantajansa ilmoittaneen velvollisuutensa soveltaa työehtosopimusta päättyneen, ja työehtojen tulevan jatkossa työnantajan yksipuolisesti linjaamasta dokumentista (esim. toimisääntö, työntekijän käsikirja, handbook, company policy). Perusteluna on yleensä työehtosopimuksen päättyminen 30.11.2021 ja se, että uusi 3.1.2022 voimaan tullut työehtosopimus ei ole yleissitova.

”Koska TES päättyi, meillä ei enää sovelleta mitään työehtosopimusta.”

Heti kärkeen on todettava, että lähes 100 % todennäköisyydellä it-alan työnantajan on sovellettava työehtosopimusta: Joko 30.11.2021 päättynyttä yleissitovaa työehtosopimusta sen ns. jälkivaikutuksen perusteella, tai uutta valtakunnallista normaalisitovaa työehtosopimusta.

Työnantajan jättäytyminen pois työehtosopimuksen piiristä ei ole ilmoitusluontoinen tai työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa sovittava asia.

Mistä it-alan työehdot tulevat?

Työsuhteen ehdot tulevat lain lisäksi työehtosopimuksista. Yleissitovuudenvahvistamislautakunnan 9.5.2022 antaman lausunnon mukaan tietotekniikan palvelualalle vuosille 2022 ja 2023 tehty työehtosopimus ei ole yleissitova. Sitä siis sovelletaan lähtökohtaisesti vain Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä.

Vanhalla, 30.11.2021 päättyneellä työehtosopimuksella kuitenkin on ns. jälkivaikutus. Jälkivaikutus tarkoittaa sitä, että päättynyttä työehtosopimusta on noudatettava, kunnes syntyy velvoite noudattaa jotain muuta työehtosopimusta.

Huomattava on, että työehtosopimuksen työrauhavelvoite ei ole jälkivaikutuksen piirissä. Näin ollen työtaistelut eli esimerkiksi työpaikkakohtaiset lakot ovat mahdollisia.

Jälkivaikutus koskee niitä työsuhteita, jotka ovat alkaneet ennen työehtosopimuksen päättymistä 30.11.2021 eikä työnantaja ole:

  • järjestäytynyt Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäseneksi, tai
  • sopinut omaa, yrityskohtaista työehtosopimusta, tai
  • ole tehnyt liityntäsopimusta uuteen valtakunnalliseen työehtosopimukseen.

Myös työsopimuskirjaus vaikuttaa

Työnantajan järjestäytymisen lisäksi myös työntekijän työsopimuksen sanamuodolla on merkitystä sille, sovelletaanko hänen työsuhteeseensa vanhaa 30.11.2021 päättynyttä yleissitovaa työehtosopimusta sen jälkivaikutuksen perusteella, vai uutta 3.1.2022 alkanutta normaalisitovaa työehtosopimusta työsopimuskirjauksen perusteella.

Jälkivaikutuksen katsotaan vielä olevan voimassa niillä, jotka työskentelevät järjestäytymättömässä yrityksessä eikä heidän työsopimuksissaan ole mainintaa työehtosopimuksen noudattamisesta, tai täsmällisesti ilmaistu, että tarkoitettaisiin uusinta työehtosopimusta.

Työsopimuksessa esimerkiksi:

”… kulloinkin voimassa olevaa Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta”
tarkoittaa eri asiaa, kuin
”… kulloinkin työnantajaa sitovaa työehtosopimusta, joka sopimuksen tekohetkellä on Tietotekniikan palvelualan …”

Vanhan työehtosopimuksen jälkivaikutuksen aikana solmittuihin työsuhteisiin jälkivaikutus ei yllä, mutta työnantajalla on velvollisuus noudattaa samoja työehtosopimuksesta tulevia ehtoja uusiin työntekijöihin yhdenvertaisen kohtelun perusteella (TSL 2:2 §).

Tietotekniikan palvelualan työntekijän työsuhteeseen on työnantajan siis joka tapauksessa sovellettava joko vanhaa tai uutta valtakunnallista työehtosopimusta, kuitenkin pois lukien ne yritykset, joissa on neuvoteltu oma yrityskohtainen TES.

Asiaa ei muuta se, jos työnantaja on sopinut työehtosopimuksesta luopumisesta ja/tai sen vain osittaisesta soveltamisesta henkilöstön jonkin edustajan kanssa. Tällainen sopimus on mitätön. Työehtosopimusta ei voi kiertää edes sopimalla siitä suoraan työntekijän kanssa.

Työnantaja ottaa vaarallisen riskin

Työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus ei siis ole työnantajalle valintakysymys. Päätös olla noudattamatta työehtosopimusta sisältää riskin, että työnantaja voi joutua maksamaan työntekijöilleen TES-peräisiä saatavia takautuvasti. Kyse voi olla myös tietämättömyydestä, mutta se ei perusteluna poista velvoitetta noudattaa työehtosopimusta.

Työnantaja voi korjata tilanteen usealla tavalla:

  • liittymällä työnantajaliittoon -> uusi, normaalisitova TES
  • tekemällä YTN:n ja Tietoala ry:n kanssa ns. liityntäsopimuksen uuteen, normaalisitovaan työehtosopimukseen.
  • sopimalla YTN:n ja Tietoala ry:n kanssa yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Onko teillä tällainen tilanne?

Jos huomaat tässä kuvattua toimintaa, ole yhteydessä omaan liittoosi ja viittaa tähän artikkeliin. Myös oman työpaikkasi luottamusmies on hyvä taho aloittaa tilanteen selvittäminen. Usein asia saadaan hoidettua kuntoon YTN tietoalan ja Tietoala ry:n toimijoiden ja henkilöstön edustajan yhteistyöllä ja työnantajan kanssa neuvotellen.

Lisätietoa:

  • YTN tietoalan ja Tietoala ry:n Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa neuvottelema uusi tes on normaalisitova.
  • Täältä voit tarkistaa, onko oma työnantajasi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritys.
  • Vanha, 30.11.2021 päättynyt yleissitova työehtosopimus

 

Björn Wiemers
Sopimusalavastaava, YTN tietoala

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu