Skip to content

Blogi: Työsuojeluvaltuutettu on tärkeä työsuojelun yhteistoimija

Jotta jaksat tehdä hyvää työtä ja nautit elämästäsi, on hyvinvointisi ensiarvoisen tärkeää. Asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevänä voit vaikuttaa ja kehittää työympäristöäsi työsuojeluvaltuutetun avulla.

Oletko miettinyt, voisitko se olla sinä?

Terveellinen ja turvallinen työympäristö hyödyttävät työntekijää ja työnantajaa

Terveellinen ja turvallinen työympäristö pidentää työuria sekä parantaa työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä. Lisäksi kuuluisa yritysten kilpailukyky lisääntyy, kun taloudelliset resurssit kohdentuvat tulokselliseen työhön.

Työturvallisuuslaki antaa vähimmäisehdot turvalliseen työhön ja vastuuttaa etupäässä työnantajaa. Työturvallisuuslaissa säädetään työympäristöstä, työn henkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kuormittavuudesta sekä työpaikan ergonomiasta. Laki on säädetty turvaamaan työntekijöiden työkykyä ja ennaltaehkäisemään työstä ja työympäristöstä aiheutuvia terveyden haittoja. Työympäristö ja työolosuhteet tulee pitää turvallisena ja myös torjua ammattitauteja sekä työtapaturmia.

Toki jokaisella meillä työntekijällä on velvollisuus työskennellä työturvallisuus huomioiden. Kaveria ei jätetä -periaate on tärkeä ohjenuora. Jos huomaat työssäsi tai työympäristössäsi haitta- tai vaaratekijän, sinun tulee ilmoittaa siitä työsuojeluvaltuutetulle, -päällikölle tai suoraan johdon edustajalle.

Arkipäivän työsuojelu tehdään työpaikalla yhdessä

On tärkeä tuntea myös laki työsuojelun valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminnasta. Työsuojeluyhteistoiminnan avulla edistetään työntekijöiden ja työnantajan yhteistyötä, jotta työpaikka pysyy terveellisenä ja turvallisena. Tässä ns. valvontalaissa on lisäksi säädökset työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluviranomaisen toiminnasta. Viranomainen valvoo työsuojeluun liittyvien säännösten noudattamista.

Laki antaa raamit. Aidon turvallisuustyön tulee perustua kunkin työpaikan lähtökohdista tehtävään yhteistyöhön. Työturvallisuustyö ja hyvä työturvallisuuskulttuuri muodostuvat yhdessä tekemisestä, luottamuksesta sekä tahdosta luoda ja pitää turvallinen työskentely-ympäristö.

Työsuojeluvaltuutettu vie kehitysideoita eteenpäin työpaikalla

Ylempiä toimihenkilöitä tarvitaan työsuojeluvaltuutetuiksi kaikille työpaikoille, joissa on asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä työskenteleviä. Psykososiaalinen kuormitus, lähes aina tavoitettavissa oleminen, työaikapaine sekä runsas etätyöskentely tuovat työsuojeluun uudenlaisia tarpeita ja niistä tietää parhaiten juuri näitä töitä tekevä.

Työsuojeluvaalit ovat tulossa useilla työpaikoilla, joissa työsuojeluvaltuutettujen kausi on kaksi vuotta. Nyt sinulla on oiva mahdollisuus asettua ehdolle tekemään ja kehittämään työsuojelun yhteistoimintaa. Vaalit ovat marras-joulukuussa 2021, ja toimikausi on 2022–2023.

Lue myös:

 

Yhteistoimintaterveisin,

Sirkku Pohja
YTN Työsuojeluryhmän puheenjohtaja

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu